Reactie NN Group op onderzoek Eerlijke Verzekeringswijzer

De Eerlijke Verzekeringswijzer – een samenwerkingsverband van NGO’s – heeft een onderzoek uitgevoerd naar beleggingen van Nederlandse verzekeraars in bedrijven die actief zijn in de productie van wapens en militaire systemen. NN Group wordt genoemd als één van de verzekeraars die in één van deze fabrikanten investeert, met een beperkte exposure van EUR 22 miljoen.

NN Group neemt als belegger haar maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus. Wij beleggen onze eigen gelden (inclusief de verzekeringspremies van onze klanten) niet in de door Eerlijke Verzekeringswijzer genoemde bedrijven. De reden hiervoor is dat deze bedrijven betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling en/of onderhoud van controversiële wapens.

Ook voor beleggingsfondsen voor klanten van onze vermogensbeheerder sluiten wij vier van de vijf genoemde bedrijven uit. Het bedrijf Boeing is niet uitgesloten, omdat het zich overwegend richt op niet-defensie gerelateerde activiteiten zoals burgerluchtvaart. Het bedrijf heeft bovendien geen betrokkenheid met landen die onder een wapenembargo van de Verenigde Naties, Europese Unie of Verenigde Staten vallen.

Al sinds 2005 hanteert NN Group een uitsluitingenbeleid voor de defensie sector. We streven voortdurend naar een verbetering in de uitvoering hiervan. Daarnaast is er structureel aandacht voor milieu, sociale en bestuurlijke (ESG) aspecten als integraal onderdeel van ons beleggingsproces. Voor vermogensbeheer klanten die aanvullende of uitsluitende criteria willen hanteren, bieden we gespecialiseerde fondsen en mandaten aan.

Share Button