Koningin Máxima bij Impact Summit Europe 2017

Partner

Hare Majesteit Koningin Máxima woont dinsdagochtend 21 maart in het Vredespaleis in Den Haag de opening bij van de derde editie bij van de ‘Impact Summit Europe 2017’ die op 21 en 22 maart wordt gehouden.  De internationale bijeenkomst richt zich op ‘impact investing’, een investeringsvorm waarbij naast het financieel rendement ook naar de positieve maatschappelijke effecten wordt gekeken. Koningin Máxima is aanwezig in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

De Impact Summit Europe is een platform voor kennisuitwisseling voor onder andere institutionele beleggers en vertegenwoordigers van pensioen- en beleggingsfondsen. In deze derde editie staan ‘impact investing’ en de relatie met de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals) centraal. In 2015 hebben de VN-lidstaten zeventien duurzame doelstellingen voor internationale ontwikkeling vastgesteld. Uitbanning van extreme armoede in 2030, gendergelijkheid en duurzame economische groei zijn enkele van deze doelen. Inclusieve financiering, goede toegang tot financiële diensten, is in zeven van de 17 doelen opgenomen als instrument om het doel te bereiken.

Koningin Máxima woont de openingstoespraak bij van de heer P. Borgdoff, directeur van het Pensioenfonds Zorg en Welzijn, over een duurzame toekomst en de rol van institutionele beleggers. Ook is zij bij de paneldiscussie ‘the role of institutional capital to overcome environmental and societal challenges’. Enkele panelleden zijn mevrouw M. van Golstein Brouwers, algemeen directeur Triodos Investment Management BV, de heer G. Cartigny, CIO en lid van de Raad van Bestuur van pensioenuitvoerder MN en mevrouw Giddens van fondsbeheerder Bridges Fund Management Ventures. Aansluitend heeft Koningin Máxima een informele ontmoeting met enkele aanwezigen bij de bijeenkomst.

De Impact Summit Europe 2017 wordt georganiseerd door Phenix Capital, een adviesbureau op het terrein van ‘impact investment’,  in samenwerking met de gemeente Den Haag.

Share Button