Lumo en Oneplanetcrowd maken grensoverschrijdende crowdfunding voor zonne-energie mogelijk

Vandaag is het crowdfundingplatform Oneplanetcrowd samen met het Franse Lumo een campagne gestart om het zonnepark Torreilles, gelegen in de buurt van de stad Perpignan in zuidwest Frankrijk, te financieren. De twee platformen hebben een oplossing ontwikkeld om in Europa de barrières voor grensoverschrijdende crowdfunding weg te nemen. Hierdoor wordt het mogelijk voor zowel Franse en Nederlandse burgers om deel te nemen aan een Europees project dat bijdraagt aan de energietransitie.

De toekomst van schone energie is sterk afhankelijk van de toegang tot financiering. Er is nog steeds een groot gat tussen vraag en aanbod van financiering voor de energietransitie. Om echte groei te realiseren is een grotere betrokkenheid van alle Europese burgers nodig. Tegelijkertijd zet de groei van crowdfunding als een alternatieve financieringsvorm door. Echter, voor een platform is het lastig om projecten in andere EU-landen te promoten, omdat er een aparte vergunning van de financiële autoriteit in elk land nodig is.

Het harmoniseren van de regulering binnen de EU zou het gemakkelijker maken voor burgers om over de grens te investeren. Dit proces kost echter veel tijd. Oneplanetcrowd (Nederland) en Lumo (Frankrijk) hebben gezamenlijk een oplossing ontwikkeld die het wel mogelijk maakt om een crowdfundingcampagne te starten op een platform in een ander EUland. De twee platformen zijn leden van CrowdFundRes.

Het door de EU gefinancierde project heeft als doel om crowdfunding als financieringsvorm van duurzame energieprojecten in Europa te mogelijk te maken.

Oliver Gajda van European Crowdfunding Network (ECN): “Het bieden van grensoverschrijdende investeringen in duurzame energieprojecten is een belangrijk doel in de EU, maar het is lastig door verschillende wet- en regelgeving per land. Ik ben verheugd dat twee leden van ECN samen een praktische oplossing hebben gevonden voor grensoverschrijdende crowdlending in Europa.”

Het project dat geselecteerd is voor dit experiment is solar park Torreilles, in de buurt van Perpignan en dichtbij de Route du Soleil. Dit project wordt ook gefinancierd door investeerders van crowdfundingplatform Lumo. De projectontwikkelaar, Amarenco, heeft een speciale entiteit opgezet die crowdfunding vanuit Nederland mogelijk maakt. Zodra de financiering succesvol is opgehaald, zal de entiteit obligaties kopen van het Torreilles zonnepark, onder dezelfde financiële voorwaarden als de Franse investeerders van Lumo.

Share Button