Shell verwerpt aandeelhouderssteun voor leiderschap in de energietransitie. Aandeelhouders nu aan zet.

Het Shell-bestuur adviseert zijn aandeelhouders om tegen de groene Shell-resolutie van Follow This te stemmen. “Follow This gelooft dat Shell een force for good kan zijn.” Het stemadvies over resolutie 21 staat op de agenda van Shells volgende aandeelhoudersvergadering, die het energiebedrijf vanmorgen publiceerde.

“We zijn teleurgesteld dat het Shell-bestuur deze kans laat liggen,” zegt Mark van Baal, oprichter van Follow This. “Deze resolutie biedt Shell de kans om de steun van aandeelhouders te krijgen om leiderschap te nemen in de energietransitie.” “Het is nu aan de aandeelhouders om Shell te bewegen om mee te doen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We verwachten dat veel aandeelhouders voor de groene resolutie zullen stemmen, omdat hij naadloos aansluit bij hun beleggingsbeleid.”

Klimaatakkoord

De tekst van de groene Shell-resolutie luidt samengevat: “Aandeelhouders steunen Shell om de leiding te nemen in de energietransitie en verwachten lange-termijndoelen die aansluiten bij het Klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim beneden 2 graden Celsius.”

Steun grote beleggers

Follow This verwacht dat veel aandeelhouders voor de resolutie zullen stemmen, omdat de tekst van de resolutie naadloos aansluit bij hun beleggingsbeleid op het gebied van duurzaamheid en transparantie over de bijdrage van ondernemingen aan het klimaatakkoord.

“Ons resolutieteam heeft met input van grote aandeelhouders een tekst geschreven, waar iedereen die in verandering gelooft voor kan stemmen, zonder op de stoel van de bestuurder te zitten.”
Een aantal grote beleggers zoals Actiam, Blue Sky Group en Ecofi hebben al laten weten voor de resolutie te stemmen. MN noemt de resolutie een “fair ask” die aansluit bij zijn beleggingsbeleid.

Eumedion, de belangenbehartiger van institutionele beleggers, schrijft in zijn position statement: “Leden van Eumedion sporen bedrijven aan om een overzicht te geven van hun inspanningen om de doelen van het Klimaatakkoord van Parijs te halen.” De leden van Eumedion vertegenwoordigen een kwart van de aandelen Shell.

Force for Good

Met een positief stemadvies had de onderneming zich ondubbelzinnig kunnen verbinden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Shell-CEO Ben van Beurden wil dat Shell weer gezien wordt als een ‘force for good’, een bedrijf dat een positieve bijdrage levert aan de samenleving. “We geloven dat Shell een force for good kan zijn,” zegt Mark van Baal. “Shell heeft hiervoor de steun van zijn aandeelhouders nodig. Dat organiseren wij.”

Director’s Response

In de directors’ response schrijft Shell dat het “het Klimaatakkoord van Parijs en de ambitie van een klimaatneutrale wereld (‘net-zero emissions world’) in 2050 steunt,” maar durft geen leiding te nemen. Shells belangrijkste tegenargument is dat de resolutie het bedrijf flexibiliteit ontneemt. De resolutie vraagt echter alleen om een stip op de horizon en geeft de onderneming alle flexibiliteit in het stellen en halen van doelen die leiden naar een klimaatneutrale wereld. De resolutie is business model and technology agnostic.
Shells ambitie om kolen door aardgas te vervangen is bijvoorbeeld goed te vatten in emissiereductiedoelen.

We blijven alle positieve stappen die Shell zet in de energietransitie toejuichen, zoals het opzetten van de New Energies Division, waarmee het investeert in biobrandstoffen, waterstof and windenergie. Shell schrijft dat het “een heldere strategie in een 2°C wereld” heeft. Aandeelhouders hebben recht op de details van deze strategie. Zoals Shell stelt, is het “uniek in het hebben van een bredere set van mogelijkheden dan elk ander bedrijf in de sector”. Follow This is het daarmee eens. Blijkbaar hebben wij meer vertrouwen in Shell dan Shell heeft in zichzelf.

Zakelijke kansen

Follow This wijst Shell in de resolutie vooral op de zakelijke kansen van de energietransitie. “Het wordt steeds duurder om olie uit de grond te halen, terwijl de alternatieven zoals zonnepanelen en windturbines exponentieel goedkoper worden. Op veel plekken in de wereld kunnen ze zonder subsidie concurreren met fossiele brandstoffen, bijvoorbeeld op de Noordzee.”

Follow This is een beweging van groene aandeelhouders Shell, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie door zo veel mogelijk aandeelhouders te scharen achter de resolutie “Shareholders support Shell to take leadership in the energy transition” (volledige tekst hier).

Share Button