Eerlijke Verzekeringswijzer geeft VIVAT hoogste score voor beleid op ontbossing en landroof

VIVAT heeft de hoogste score behaald in het praktijkonderzoek ontbossing en landroof in de palmoliesector. In het onderzoeksrapport dat de Eerlijke Verzekeringswijzer vandaag publiceerde wordt VIVAT positief uitgelicht vanwege haar beleid, actieve engagements en stemactiviteiten, met als gevolg een 10 als eindscore. VIVAT, moederbedrijf van de merken Reaal en Zwitserleven, is de enige verzekeraar die de maximale score behaalt.

De Eerlijke Verzekeringswijzer publiceert gemiddeld twee keer per jaar een praktijkonderzoek. In het onderzoek dat vandaag is gepubliceerd, is gekeken naar de investeringen van de tien grootste Nederlandse verzekeraars en of hun investeringen in de palmoliesector bijdragen aan ontbossing en landroof. Aan de hand van vijf onderwerpen is vastgesteld hoe de verzekeraarsgroepen de palmoliebedrijven waarin zij investeren proberen te beïnvloeden.

Engagement intensiveren

VIVAT scoort 9 van de 9 punten voor screening en haalt een maximum score voor engagement. Daarnaast heeft de verzekeraar op aandeelhoudersvergaderingen gestemd vóór het aannemen van resoluties over het tegengaan van ontbossing. Deze dragen de bedrijven op om de risico’s te beperken op ontbossing en stimuleren hen tot het aannemen van een verantwoord ketenbeleid. Ook heeft VIVAT als enige verzekeringsgroep officiële toezeggingen gedaan tijdens het onderzoek om het engagement over ontbossing en landroof met bedrijven te intensiveren.

Verantwoord beleggingsbeleid

De hoge score voor VIVAT komt voort uit het verantwoord beleggingsbeleid van haar vermogensbeheerder ACTIAM. ACTIAM focust met haar beleid op de thema’s klimaat, water en land. Onderdeel van het thema land zijn engagements op het gebied van palmolie en ontbossing. Dat betekent dat ACTIAM gesprekken voert met palmoliebedrijven om hun gedrag te veranderen en actief meestemt op aandeelhoudersvergaderingen. Behalve engagement, beoordeelt ACTIAM voor alle bedrijven waarin zij belegt de ESG-score. Deze score is opgebouwd uit verschillende indicatoren en geeft de duurzaamheid weer van een bedrijf of land. Uitsluiten is het laatste redmiddel, bijvoorbeeld als bedrijven niet willen meewerken in gesprekken.

Share Button