PMT Panel tevreden over verantwoord beleggen beleid PMT

Panelleden van het PMT Online Panel staan achter het verantwoord beleggen beleid van PMT. De manier waarop PMT omgaat met de reductie van CO2 binnen de aandelenportefeuille kan ook op steun rekenen. Een belangrijke conclusie is dat PMT verantwoord kan beleggen, mits dat niet ten koste gaat van het rendement. Ook ziet het panel kansen in nieuwe energietechnieken en beleggingen met een positieve maatschappelijke impact.

PMT organiseerde deze bijeenkomsten met pensioengerechtigden met als doel te toetsen of het beleid van het fonds aansluit bij de wensen en verwachtingen van de achterban.

Beleid sluit goed aan

De belangrijkste conclusie van de sessies is dat het huidige verantwoord beleggen beleid aansluit bij de wensen en verwachtingen van zowel pensioengerechtigden als actieve deelnemers. Veel van wat in de sessies is genoemd, doet PMT al. Zo is bijvoorbeeld de afgelopen jaren de woningportefeuille verduurzaamd en is geïnvesteerd in zonnepanelen en windenergie. Ook verstrekt PMT via de Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) kredieten aan het midden- en kleinbedrijf en hypotheken aan particulieren via Munt Hypotheken. PMT heeft daarnaast een dialoogbeleid op basis waarvan gesprekken worden gevoerd met de bedrijven waarin PMT belegt. Thema’s die daarbij aan de orde komen, zijn o.a. klimaat, arbeidsomstandigheden en beloningsbeleid.

Liever in gesprek dan uitsluiten

Tijdens de gesprekken is ingegaan op thema’s als rendement, het klimaatbeleid, investeringen met een maatschappelijke impact en sectoren waarin PMT wel of niet zou moeten beleggen. Een belangrijke conclusie was dat PMT verantwoord kan beleggen, mits dat niet ten koste gaat van het rendement. De deelnemers aan de sessies vinden ook dat PMT als grote belegger veel invloed kan uitoefenen op het gebied van klimaatbeleid. PMT moet dat volgens hen doen door het gesprek aan te gaan met bedrijven in de aandelenportefeuille die veel CO2 uitstoten. Uitsluiten is wat hen betreft geen optie, want dan is er ook geen invloed meer. Ook zijn de meeste sessiedeelnemers geen voorstander van CO2-targets: dat werkt volgens hen eerder averechts. Pas als bedrijven écht niet luisteren, zou PMT eruit moeten stappen.

Wel illegale wapens uitsluiten

Ook voor andere onderwerpen als bijvoorbeeld buitensporige beloningen, slechte arbeidsomstandigheden, de palmolie-industrie, de tabaksindustrie e.d. geldt dat de sessiedeelnemers voorkeur hebben voor het in gesprek blijven met ondernemingen boven uitsluiten. Een duidelijke voorkeur voor uitsluiten is er wel voor illegale wapens: clusterbommen, chemische wapens en kernwapens in landen die daarvoor geen toestemming hebben. De reguliere wapenindustrie wordt door de sessiedeelnemers niet direct uitgesloten. Enerzijds omdat een land zich moet kunnen verdedigen, anderzijds omdat deze industrie ook veel werkgelegenheid biedt voor de sector Metaal en Techniek.

Investeren in nieuwe energietechnieken

PMT zou de energietransitie kunnen bevorderen door te investeren in nieuwe energietechnieken en beleggingen met een positieve maatschappelijke impact, mits PMT daarbij een scherp oog voor een goed rendement houdt. De sessiedeelnemers noemen dan voorbeelden als de duurzame houtindustrie, zon- en windenergie, zorgvastgoed, het verduurzamen van woningen, infrastructuur en het verstrekken van hypotheken en bedrijfsleningen.

PMT is verheugd te horen dat het huidige verantwoord beleggen beleid aansluit bij de wensen en verwachtingen van zowel pensioengerechtigden als actieve deelnemers. Benne van Popta, werkgeversvoorzitter PMT; “PMT kan op basis van de uitkomsten van de sessies het uitsluitingsbeleid verder vormgeven. Ook gaan we nog meer aandacht besteden aan de communicatie over ons beleggingsbeleid. We hebben waardevolle informatie van onze achterban gekregen. Mooi om te horen dat deelnemers nog steeds trots zijn op de sector Metaal en Techniek, en dat deel ik met ze.”

Share Button