Triodos Bank en Stater intensiveren samenwerking

Triodos Bank en Stater gaan hun samenwerking intensiveren. Daartoe hebben zij vandaag een nieuwe, langjarige samenwerkingsovereenkomst getekend. Hiermee wordt het voor Triodos Bank vanaf nu ook mogelijk om met een selecte groep tussenpersonen te gaan werken die energieverbruik en het verduurzamen van de woning nadrukkelijk meenemen in hun hypotheekadvies. Tot op heden werkte de bank niet met tussenpersonen. De bank hoopt op deze manier bij te dragen aan een versnelling van de noodzakelijke verduurzaming van de huizenvoorraad in Nederland.

Triodos Bank introduceerde in 2013 een unieke hypotheekpropositie waarbij klanten worden beloond als zij een duurzame woning kopen of een woning energiezuiniger maken: hoe energiezuiniger de woning, hoe lager de hypotheekrenterente. Hiermee geeft Triodos Bank de huiseigenaar een duwtje in de rug om zijn of haar woning daadwerkelijk te verduurzamen en stimuleert zij de bouwsector om energiezuiniger te bouwen. Deze propositie blijkt te voorzien in een grote behoefte en is zeer succesvol. Triodos Bank was de eerste (en is tot op heden nog altijd de enige) bank in Nederland met een dergelijke propositie. Zie ook https://www.triodos.nl/nl/particulieren/hypotheken/

De dienstverlening van Stater is in de nieuwe samenwerking in lijn gebracht met de specifieke wensen van Triodos Bank. Klanten van de bank kunnen via een MijnHypotheek-omgeving snel inzicht krijgen in de actuele details van hun hypotheek, eenvoudig met iDEAL aflossen en digitaal rekeningen van hun bouwdepot laten betalen. In de toekomst zal de klant in deze portal daarnaast informatie kunnen vinden over het verder verduurzamen van zijn of haar huis, en over bouwers en installateurs in de duurzame bouw.

Share Button