RUG wil gezonde en duurzame investering pensioengelden van ABP

Pensioenfonds ABP beheert de pensioenen van de ruim 5.500 medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen. “Volgens ons strookt het fossiel en ongezond beleggen van deze pensioenen niet met de visie van de universiteit. In een gezamenlijke brief roepen het College van Bestuur en de Universiteitsraad het ABP op om ons pensioengeld duurzamer en gezonder te gaan beleggen”, aldus plaatsvervangend voorzitter van de Universiteitsraad Pieter Polhuis.

Ongeveer tien procent van de ABP beleggingsportefeuille wordt geïnvesteerd in fossiele energieopwekking. Met het klimaatverdrag van Parijs is afgesproken dat de opwarming van de aarde beperkt wordt tot maximaal 2 graden Celsius. Om onder deze kritieke grens te blijven, moet ieder zich inspannen. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft hierin met haar Roadmap 2015-2020 – het plan waarmee de universiteit in 2020 energieneutraal is – verantwoordelijkheid genomen.

Investeren in duurzaam

Het investeren in fossiele brandstoffen vertraagt de transitie. Tevens is beleggen in fossiele industrie riskant geworden. Immers, om de klimaatdoelstellingen te halen, zal er in de nabije toekomst minder gebruik gemaakt wordt van fossiele energie. Uit onderzoek van de RUG blijkt bovendien dat een portefeuille zonder fossiele energiebedrijven niet significant anders presteert dan een portefeuille mét. Het is dus goed om fossielvrij te investeren. Concreet vraagt de RUG het ABP te stoppen met het beleggen in fossiel en te investeren in duurzame alternatieven. En bedrijven binnen de beleggingsportefeuilles die nog niet voldoende maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan, aan te sporen dit wel te doen.

Tabak

Het CvB en de Universiteitsraad voegen zich tevens achter de recente oproep van de bestuursvoorzitter van het UMCG om te stoppen met beleggen in de ziekmakende tabaksindustrie. Deze industrie staat haaks op wat de RUG en UMCG willen bereiken met het multidisciplinair wetenschappelijk onderzoeksprogramma Healthy Ageing. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan oplossingen voor de maatschappelijke- en gezondheidsproblemen die vergrijzing en vergroening met zich meebrengen. Pieter Polhuis: “Wij roepen het ABP op om te stoppen met het beleggen in de tabaksindustrie of gerelateerde bedrijven. En evenals de RUG een duidelijke visie tentoon te stellen, waarmee het ABP haar verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan een gezondere samenleving.”

Share Button