Duurzaam beleggen groeit maar Nederland dreigt te worden ingehaald door buitenland

Nederlandse particuliere beleggers hechten steeds meer waarde aan duurzaam beleggen, een trend die ook elders in Europa en onder beleggers wereldwijd is waar te nemen, zo blijkt uit de Schroders Global Investor Study 2017 onder 22.000 beleggers in 30 landen. Maar de vooraanstaande plek die Nederland altijd op dit gebied heeft ingenomen, lijkt snel te worden ingelopen door de sterk groeiende bewustwording in bijna alle andere landen. Wereldwijd neemt het besef sterk toe dat duurzaam beleggen belangrijk is, evenals de bereidheid om geld duurzaam te beleggen.

Groei van duurzaam beleggen

  • Duurzaam beleggen is in toenemende mate van belang voor beleggers, waarbij 72% van de Nederlandse ondervraagden meldt dat het voor hen belangrijker is geworden dan vijf jaar geleden. Wereldwijd geldt dit zelfs voor 78% van de beleggers. Het lijkt erop dat Azië en Amerika een grote inhaalslag aan het maken zijn op het terrein van duurzaam beleggen. Daar waar 56% van de Nederlandse beleggers zijn beleggingen in duurzame fondsen zegt te hebben verhoogd ten opzichte van vijf jaar geleden, is dit in de Verenigde Staten maar liefst bij 75% van de beleggers het geval en in Azië bij 68%, waardoor de Nederlandse groei plotseling in een ander daglicht komt te staan.
  • Door deze wereldwijde trend lijkt de rol van Nederland als gidsland op het gebied van duurzaam beleggen niet meer vanzelfsprekend te zijn. De categorie beleggers die aangeeft dat duurzaam beleggen voor hen de afgelopen jaren ‘aanzienlijk belangrijker’ is geworden, bedraagt wereldwijd 32% en in Europa 27%, terwijl dit in Nederland slechts 18% is. De ontwikkelingen in de categorieën ‘enigszins belangrijker’ en ‘niet belangrijker’ ondersteunen deze trend. Wereldwijd staat bij de vraag over welk beleggingsonderwerp men graag meer zou willen weten, duurzaam beleggen bovenaan, genoemd door 31% van de beleggers. In Nederland staat dit onderwerp pas op de derde plaats, na fiscaal-gunstig en kostenefficiënt beleggen.
  • Opvallend is dat het begrip duurzaam beleggen het stadium van ‘uitsluiten van clusterbommen en landmijnen’ al lang en breed voorbij is. Gevraagd naar de definitie van duurzaam beleggen, kiest een zeer aanzienlijk deel van de Nederlandse beleggers voor definities als ‘beleggen in bedrijven die best in class zijn op milieu-, maatschappelijk- of governancegebied’ en ‘beleggen in bedrijven die proactief zijn en hun ondernemingen voorbereiden voor bijvoorbeeld klimaatverandering en daarom goede beleggingen vormen’. De trend richting impactbeleggen is duidelijk zichtbaar.

Waarom wordt er meer belegd in duurzame fondsen?

Uit de enquête blijkt dat beleggers het duurzaam wegzetten van hun geld zien als een manier om niet alleen verandering te bewerkstelligen op maatschappelijk, sociaal en milieugebied, maar ook de rendementskansen belangrijk vinden.

Gevraagd of beleggers in duurzame fondsen beleggen vanwege de positieve impact of het potentieel rendement, blijkt voor Nederlandse beleggers dat het ideële uitgangspunt, namelijk de impact, precies even zwaar weegt als de rendementsverwachting (beide 33%). In Europa en onder beleggers wereldwijd weegt de impact zwaarder dan het mogelijke rendement (35% vs 32% en wereldwijd 38% vs 32%).

Onder Nederlandse beleggers blijkt onderscheid te zijn tussen verschillende soorten duurzame beleggingen. Bij fondsen die zich primair richten op governance, weegt het rendementsperspectief voor beleggers zwaarder net als bij biotechfondsen, terwijl bij beleggingsfondsen die maatschappelijke verandering op het gebied van bijvoorbeeld armoede beogen, impact veruit het grootste motief is (44% vs 24%).

Bij Nederlandse beleggers zijn er drie fondstypes die de wereldwijde trend van ‘impact boven rendement’ tenietdeden, en waarbij de rendementskansen onder beleggers hoger of hetzelfde scoorden dan de potentiële impact:

  • Nederlandse beleggers antwoordden dat hun beleggingen in fondsen die zich richten op corporate governance, meer gericht waren op rendement dan op positieve impact (42% vs 22%)
  • Beleggingen in fondsen die zich richten op biotech en medische wetenschap toonden eveneens een overweging in het rendementsbelang (35% vs 32%) net als fondsen die zich richten op diversiteit (33% vs 28%).

De afweging tussen rendement en impact viel anders uit bij de volgende drie fondsen:

  • Fondsen die als expliciete focus een sociale impact hebben, zoals mensenrechten, armoedebestrijding en maatschappelijk welzijn; positieve sociale impact vs rendement: 44% vs 24%
  • Fondsen die beleggen in groene technologie; positieve sociale impact vs rendement: 40% vs 32%
  • Fondsen die olie-, gas- en kolenaandelen vermijden; positieve sociale impact vs rendement: 35% vs 32%

Tussen de antwoorden van beleggers in Nederland, Europa en wereldwijd waren er geen grote verschillen.

 

De onderstaande wereldwijde lijst (tabel 3) van landen is gebaseerd op de gemiddelde score van alle vragen die in het onderzoek van Schroders zijn gesteld aan beleggers. Hieruit blijkt dat Indonesië, India en de VS bovenaan staan qua ontwikkeling en bewustwording van duurzaam beleggen, terwijl Nederland zich in de onderste regionen bevindt. Een opmerkelijke plek voor Nederland, omdat het bewustzijn hier vrij groot is.

Volgens Michel Vermeulen , algemeen directeur van Schroders Benelux, is dat echter niet zo bijzonder als het op het eerste gezicht lijkt: “Veel van de vragen in de enquête zijn gericht op toegenomen bewustzijn rond duurzaam beleggen. In Nederland blijkt die kennis en ervaring al groter te zijn dan in andere landen, en dus is de voortgang ook minder opvallend. De groei in andere landen is echter zo groot dat Nederland de rol van gidsland op dit gebied kwijt kan raken. Maar wij zien ook een positieve kant aan het verhaal en dat is dat in Nederland beleggers al bezig zijn met de volgende fase: impactbeleggen. Hierbij kiest een fonds bedrijven heel bewust vanwege de verandering die ze teweegbrengen in de maatschappij, aan de hand van concrete doelen. Dit is de volgende stap in de ontwikkeling van duurzaam beleggen. Ik denk dat Nederland op dit terrein opnieuw een voortrekkersrol zal vervullen.”

 

 

Meer informatie over de onderzoeksresultaten

Downloads:

 

Share Button