ACTIAM voegt dierenwelzijn toe aan verantwoord beleggingsbeleid

Fonds- en vermogensbeheerder ACTIAM maakt morgen, op Werelddierendag, bekend dat het dierenwelzijn heeft toegevoegd aan haar Fundamentele Beleggingsbeginselen. Deze beginselen vormen de basis van het beleggingsbeleid waarmee ACTIAM wil bijdragen aan een betere wereld. De beginselen komen voort uit internationale verdragen, conventies en best practices, en normen die in de samenleving breed worden gedragen. Dierenwelzijn hoort daar volgens ACTIAM ook bij.

Dierenwelzijn

Dennis van der Putten, Hoofd Verantwoord Beleggen bij ACTIAM: “Wij vinden dat bedrijven zorgvuldig en verantwoord om moeten gaan met dieren. Door middel van engagement en het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen willen wij bedrijven bewegen om diervriendelijke alternatieven te gebruiken, of stimuleren we hen om deze zelf te ontwikkelen.” ACTIAM heeft in het beleid de volgende focuspunten gedefinieerd:

  • Veehouderij en visserij: In de (intensieve) veehouderij en visserij kan het welzijn van dieren onder druk komen te staan. ACTIAM stimuleert de veehouderij en visserij om over te schakelen naar een manier van werken waarbij het welzijn van dieren is gewaarborgd.
  • Dierproeven: ACTIAM verwacht van bedrijven dat zij het gebruik van dierproeven zoveel mogelijk vervangen door dierproefvrije alternatieven, de zogenaamde 3V-strategie. Het gebruik van dierproeven voor cosmetische en huishoudelijke doeleinden, tenzij dit bij wet verplicht is, sluit ACTIAM uit van beleggingen.
  • Bont en exotisch leer: Het dragen van bont en exotisch leer is niet noodzakelijk, omdat er diervriendelijkere alternatieven voorhanden zijn. Van bedrijven die betrokken zijn bij de productie en handel van bont en exotisch leer, verwacht ACTIAM een omschakeling naar niet-dierlijke producten of naar bijproducten van de zuivel- en vleesindustrie.”

Volgende stap: Samenwerking met andere beleggers  
Van der Putten: “Een volgende stap in onze dierenwelzijnsstrategie is om samen met andere beleggers een constructieve dialoog aan te gaan met ondernemingen over de omschakeling naar diervriendelijke producten. Zo zijn we momenteel met andere Nederlandse beleggers het gesprek aangegaan met ondernemingen over het gebruik van bont en exotisch leer. Met als doel om serieus op zoek te gaan naar diervriendelijke alternatieven. Een ander voorbeeld, waarbij we met andere marktpartijen optrekken, is het lopende project waar we supermarkten en voedselbedrijven proberen te overtuigen om dierlijke eiwitten te vervangen voor plantaardige.”

Share Button