Naar een groenere economie: ING scherpt kolenbeleid verder aan

ING heeft besloten haar kolenfinancieringsbeleid verder aan te scherpen. De bank bouwt versneld de financiering van elektriciteitswinning uit kolen af. In 2025 moet die financiering nagenoeg tot nul zijn teruggebracht. Hiermee wil de bank de overgang naar een koolstof arme economie bevorderen. Het beleid gaat per direct in.

“Als we willen bijdragen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs moeten we duidelijke keuzes maken”, zegt Koos Timmermans, vicevoorzitter van ING. “Ook over wat we niet willen financieren, zeker als er goede alternatieven bestaan. Deze voortvarende stap past bij onze ambitie om de energietransitie te stimuleren.”

Het nieuwe beleid komt in de praktijk op het volgende neer:

  • Eind 2025 financieren we geen energiebedrijven meer die in hun energiemix voor meer dan 5% afhankelijk zijn van elektriciteit uit kolen. Om deze klanten te helpen in hun energietransitie, financieren we nog wel hun energieprojecten die niet op kolen gebaseerd zijn.
  • Met ingang van vandaag kan een nieuwe klant in de energie sector alleen bij ons terecht als hij voor 10% of minder afhankelijk is van kolen. Bovendien moet de klant een strategie hebben om dat percentage in 2025 naar 0 tot maximaal 5% te hebben teruggebracht. Dit is een stevige vermindering ten opzichte van het kolenbeleid dat we hebben aangekondigd voorafgaand aan de klimaattop in Parijs in 2015. Wij hebben toen gezegd dat we geen nieuwe klanten zouden financieren die voor meer dan 50% afhankelijk waren van elektriciteit uit kolen.
  • Kredietverlening aan kolengestookte elektriciteitscentrales wordt geleidelijk afgebouwd en zal eind 2025 volledig beëindigd zijn. Vanaf 2015 financieren we al geen nieuwe centrales meer, met uitzondering van het voldoen aan bestaande verplichtingen die al voor het nieuwe beleid in november 2015 waren toegezegd. Hierdoor is de kredietverlening aan dit soort centrales in 2016 al met 9% gedaald.

Eigen voetafdruk

ING wil ook haar eigen CO₂-voetafdruk verminderen. We zijn in onze bedrijfsvoering al sinds 2007 klimaatneutraal. Maar we willen meer doen. Onze huidige doelstellingen voor onze eigen klimaat voetafdruk houden in dat we in 2020 onze CO₂-uitstoot met 50% verminderd hebben (ten opzichte van 2014) en dat de gebouwen van ING in binnen- en buitenland voor 100% duurzame elektriciteit gebruiken.

Wat wij op dit gebied doen, is niet onopgemerkt gebleven. In oktober 2017 was ING wederom opgenomen in de Climate A-lijst van het Carbon Disclosure Project (CDP). Dat is een toonaangevend internationaal platform dat de milieu-impact van bedrijven en landen in kaart brengt. Op de lijst staan 117 ondernemingen die voorlopen met acties tegen klimaatverandering. Het CDP zette ING ook in de top 5% (van duizenden bedrijven) als het gaat om acties en strategieën om klimaatverandering tegen te gaan.

Steun aan groene projecten

Maar we beperken ons niet tot de verkleining van onze voetafdruk of een besluit om niet langer iets te financieren. We bieden ook steun aan klanten en projecten die klimaatverandering aanpakken. ING verzorgde financiële steun aan duurzame-energieprojecten met een totale waarde van meer dan EUR 29 miljard. Eind november 2017 had ING voor EUR 4 miljard aan leningen voor duurzame-energieprojecten uitstaan. Dat is goed voor 60% van onze totale projectfinanciering voor elektriciteitsopwekking.

We hebben daarnaast de uitgifte mogelijk gemaakt van 18 duurzame obligaties (met een totale waarde van ruim EUR 15 miljard) voor sociale, groene en waterprojecten van onze klanten. Verder hebben we een financieringsstructuur ontwikkeld waarbij de rente is gekoppeld aan de duurzaamheidsprestaties en de duurzaamheidsrating van de onderneming. Die heeft dit jaar 10 transacties opgeleverd.

Note: Met de bewoording ‘nagenoeg nul’ wordt een kolenactiviteit bedoeld van maximaal 5%. Diezelfde drempel van 0-5% geldt voor maatschappelijk verantwoord beleggen (oftewel duurzame beleggingsfondsen) bij de beoordeling van het materiële belang van een bepaalde activiteit

Share Button