Rijke Nederlanders steken miljoenen in integratie en vluchtelingen

Vermogende Nederlanders zijn van plan honderden miljoenen euro’s in de Nederlandse samenleving te investeren. Zij willen hierover afspraken maken met het kabinet-Rutte III. Een groot deel van het geld is bestemd om de integratie van vluchtelingen beter te laten verlopen. De fondsen vinden dat migranten te veel als bedreiging worden gezien in plaats van een kans voor de samenleving. Bovendien is het integratiebeleid in hun ogen te veel versnipperd en daardoor te weinig efficiënt. De integratie verloopt te langzaam.

De Maatschappelijke Alliantie, een stichting die namens zo’n 250 bedrijfs- en familiefondsen opereert, wil de komende maanden met alle ministeries concrete afspraken om te beleggen in scholings-, integratie-, huisvestings- en werkgelegenheidsprogramma’s voor mensen met een migratieachtergrond.

Met de komst van een nieuwe generatie bestuurders bij de fondsen groeit de wens het vermogen ‘duurzaam’ te beheren. Om filantropie te bedrijven is het behalen van rendement noodzakelijk, maar dan wel door middel van maatschappelijk verantwoorde beleggingen, zo is de gedachte. Wereldwijd is impactbeleggen een kleine, maar relatief snel groeiende vorm van investeren. Een toenemend aantal grote institutionele beleggers besluit een deel van hun vermogen te steken in bedrijven die bijdragen aan het halen van de in Parijs afgesproken klimaatdoelen en aan betere scholing, medische voorzieningen en kansen op de arbeidsmarkt. Ook de Maatschappelijke Alliantie heeft deze doelstellingen omarmd.

Lees het volledige artikel

Share Button