Regering gaat in overleg met pensioenfondsen om meer duurzame investeringen in Nederland te realiseren

Er is een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd in overleg te gaan met pensioenfondsen om meer duurzame investeringen in Nederland te realiseren.

De motie (Van der Lee, GroenLinks):

constaterende dat pensioenfondsen 1.200 miljard buiten Nederland investeren;

overwegende dat het wenselijk is dat pensioenfondsen en andere financiële instellingen een groot deel van hun kapitaal binnen Nederland investeren in hernieuwbare energie, duurzaam transport en energiebesparing;

verzoekt de regering, een akkoord te sluiten met pensioenfondsen en andere financiële instellingen met als doel hun duurzame investeringen in Nederland op te voeren.

De motie werd ondersteund door GroenLinks/ChristenUnie/D66.

Share Button