Verantwoord beleggen – mét sociale impact

De opkomst van impact investing is niet te stuiten. Narina Mnatsakanian van Kempen Capital Management legt uit waar impact investing voor staat en waarom het zo populair aan het worden is.

Impact investing is sterk in opkomst bij financiële instellingen. Impact investeerders, zowel instellingen als particulieren, kiezen voor investeringen die naast financieel rendement ook maatschappelijk rendement opleveren. Dat gaat verder dan verantwoord beleggen. Impact investing draait niet alleen om risico’s, maar juist ook om kansen.

Narina Mnatsakanian (35) is sinds vijf maanden director Impact & Responsible Investment van vermogensbeheerder Kempen Capital Management (KCM), een onderdeel van Van Lanschot Kempen. Al elf jaar houdt zij zich intensief bezig met investeringen die meer beogen dan alleen financieel rendement – de laatste vier jaar ligt de nadruk op impact investing. In haar functie bij KCM adviseert zij voornamelijk financiële instellingen zoals pensioenfondsen op dit terrein, dus we hebben het eerder over miljarden dan miljoenen euro’s.

Ze legt uit: ‘Met impact investing kun je bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Dat zijn zeventien duurzaamheidsdoelen waar alle landen onder leiding van de VN naar streven. Voorbeelden zijn het bestrijden van armoede, het streven naar een betere gezondheid, schoon drinkwater en duurzame energie, het tegengaan van klimaatverandering en het verbeteren van onderwijs. De duurzaamheidsdoelen lopen van 2015 tot 2030 en het is de bedoeling dat elk land jaarlijks rapporteert wat er is bereikt. Voor ons team zijn de Duurzame Ontwikkelingsdoelen zeer belangrijk aan het worden.’

Tijd voor heroverweging

‘De nieuwe generatie beleggers wil investeren met een maatschappelijk doel. Ze willen dat hun investering meer doet dan geld opleveren. Maar ook werd het na de kredietcrisis tijd voor heroverweging: niet rücksichtlos meer achter winsten aan jagen. Wij stellen altijd de vraag welke financiële én maatschappelijke doelstellingen een klant wil realiseren. Vervolgens kijken we of die worden gehaald en op welke manieren de klant kan bijdragen aan een betere wereld. Impact investing gaat om het vergroten van de positieve impact, maar ook beperking van de negatieve impact is belangrijk. Wij onderzoeken bedrijven uit onze portefeuille op kwartaalbasis. Hoe is het met de doelstellingen gesteld? Spelen er controversiële kwesties en zo ja, wat wordt eraan gedaan? Constateren we iets negatiefs dan gaan we met het bedrijf de dialoog aan.’ Neem een grote Amerikaanse keten die haar personeel slecht betaalde. Na jarenlange, indringende gesprekken met beleggers zoals Kempen krijgen medewerkers nu een fatsoenlijk minimumloon en is men in gesprek met de vakbonden. ‘Wij werken ook met een uitsluitingslijst, met daarop dertig bedrijven waarin wij nadrukkelijk niet investeren. Ook in bepaalde sectoren zoals de controversiële wapenindustrie investeren we niet. En we hanteren een vermijdingslijst met (op het moment) 21 bedrijven met significante tekortkomingen waaraan ze niets doen – maar ze kunnen zich natuurlijk verbeteren.’

Cultuuromslag

Dat impact investing de normaalste zaak van de wereld wordt – en ten dele al is – vereiste binnen de financiële wereld wel een cultuuromslag. ‘Dat was de uitdaging en de kans. Het is een reis, een transitie. Waarbij je wel het management van je bedrijf aan jouw kant moet hebben natuurlijk. Dat is hier zeker het geval. De afgelopen vijf jaar hebben we binnen Van Lanschot Kempen flinke stappen gezet. Dat is ook te danken aan onze klanten, die er steeds vaker om vragen.

Wat ik zelf doe om de wereld een beetje beter te maken? Kleine dingen. Ik fiets dagelijks naar mijn werk. Ik doe aan recycling. En ik heb vrijwilligerswerk gedaan voor Ashoka , een organisatie die sociaal entrepreneurs wereldwijd ondersteunt in de zoektocht naar innovatieve oplossingen voor sociale en milieuvraagstukken. Ik adviseerde een ondernemer die basisgezondheidszorg wilde invoeren in een afgelegen deel van Afrika. Dat geeft veel voldoening.’

Dit artikel is afkomstig uit Cornelis Magazine van Van Lanschot Kempen nr. 5, december 2017

Share Button