D66 wil geen pensioengeld in tabaksindustrie

Pensioenfondsen moeten stoppen met beleggen in de tabaksindustrie. Die oproep deed D66-Kamerlid Steven van Weyenberg recent op Wereld Kankerdag (4 februari jl.). Teveel pensioenfondsen, meer dan 80%, beleggen nog in de tabaksindustrie. Terwijl de meeste werknemers dit niet weten, en niet willen. D66 stelt voor dat werkenden en gepensioneerden mee kunnen beslissen waar in belegd wordt door hun pensioenfonds en dient daarvoor een initiatiefwet in.

Van Weyenberg: “D66 wil dat mensen zelf kunnen beslissen over hun pensioengeld. Het is jouw geld. Als je wil dat jouw gespaarde pensioenpot niet belegd wordt in de tabaksindustrie, vieze steenkolen of kernwapens, dan heb je daar nu niets over te zeggen. Dat moet anders.”

Zelf kunnen beslissen

De meeste pensioenfondsen hebben een verantwoordingsorgaan, waar alle deelnemers – werknemers, werkgevers en gepensioneerden – in vertegenwoordigd zijn. D66 wil dat dit verantwoordingsorgaan het recht krijgt te bepalen niet meer in bepaalde zaken, zoals tabak,  te beleggen. Van Weyenberg: “Zonder dat veel artsen het wisten, belegde hun pensioenfonds hun geld ook in tabak. Dat is gelukkig gestopt. Andere pensioenfondsen zouden dat voorbeeld moeten volgen. Daarom willen we werkenden en gepensioneerden kunnen meebeslissen waar hun pensioengeld in belegd wordt.”

Niet beleggen in tabak, kernwapens, of vieze steenkolen

Het verantwoordingsorgaan geeft pensioenfondsbesturen, gevraagd en ongevraagd, advies en beoordeelt achteraf of het bestuur goed heeft gehandeld. D66 wil dat het verantwoordingsorgaan ook mag meebeslissen over de zaken waar pensioengeld in belegd wordt. Van Weyenberg: “Sommige pensioenfondsbestuurders besluiten gelukkig niet meer te beleggen in tabak of in nucleaire wapens. Maar de meeste fondsen beleggen daar vrolijk in door. D66 vindt dat deelnemers daar zelf over mogen beslissen. Om dat te regelen, komen we met een initiatiefwet.”

Share Button