Aegon steunt duurzame resolutie Follow This

Aegon steunt de klimaat resolutie van Follow This waarin Shell wordt opgeroepen om een leidende rol te nemen in de transitie naar klimaatneutrale energievoorziening. Hiervoor is het nodig om ambitieuze doelen vast te leggen en te publiceren. Met als uiteindelijk doel de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen in lijn met de afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs, die voorschrijven dat de wereld naar een energievoorziening gaat met netto geen uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen.

Eric Rutten, voorzitter van de Commissie Verantwoord Beleggen van Aegon Nederland: “De resolutie bevestigt de afspraken van het Akkoord van Parijs en ligt in lijn met ons eigen beleid ten aanzien van klimaatverandering. Shell heeft het afgelopen jaar belangrijke stappen gezet richting duurzaamheid – zeker ook in vergelijking met soortgelijke bedrijven. Maar volgens de meeste scenario’s zit er nog een gat tussen de ambitie van Shell en de meest waarschijnlijke scenario’s om onder de twee graden opwarming van de aarde te blijven. Aegon vindt het van groot belang dat de doelstellingen van Parijs echt worden gehaald, zowel maatschappelijk als vanuit het oogpunt van onze klanten voor wie het belangrijk is dat de beleggingen die wij met hun pensioengeld doen geen klimaatrisico’s lopen en zij in een prettige leefomgeving oud kunnen worden. Shell heeft in onze ogen voldoende menskracht en innovatief vermogen om dit binnen hun mogelijkheden te realiseren. Met onze voor-stem voor deze resolutie hopen wij hier kracht en versnelling aan te geven”.

De resolutie van Follow This vraagt Shell om de ambities die ze hebben om te zetten in concrete, meetbare doelen waarop ook het management afgerekend kan worden. Anders dan vorig jaar geeft Follow This Shell de ruimte om te groeien en om zelf het tempo van reductie van uitstoot te bepalen, zolang het maar in de richting van netto nul emissies gaat – in lijn in met het Klimaatakkoord van Parijs.

Aegon en klimaat

Beperking van klimaatverandering en het terugdringen van CO2-uitstoot vormen een belangrijke wereldwijde uitdaging. Aegon vindt dat overheden, bedrijven en beleggers een verantwoordelijkheid hebben in de transitie naar een klimaatbestendige economie, en houdt hier in beleggingsbeslissingen rekening mee. Wij verwachten van ondernemingen dat zij beleid voeren om klimaatverandering tegen te gaan, en dat zij transparant zijn over hun directe en indirecte CO2-uitstoot. Ondernemingen waarin wij beleggen opereren energiezuinig, investeren in milieuvriendelijke productietechnieken en maken de overstap naar hernieuwbare energiebronnen. Zij treffen maatregelen om uitstoot van broeikasgassen te verminderen, en verwachten dat ook van toeleveranciers en afnemers. Verder pogen ondernemingen waarin wij beleggen door middel van energie-efficiënte producten en diensten de impact bij afnemers te beperken. Als Aegon gebruiken we ons stemrecht op aandelen, en wenden we onze invloed als aandeelhouder aan om tot betere duurzaamheidsprestaties te komen. We gaan met een onderneming in dialoog als deze niet voldoet aan onze standaarden.

Op 22 mei vindt de aandeelhoudersvergadering van Shell plaats waarin de klimaatresolutie van Follow This in stemming gebracht zal worden. Bij driekwart van de stemmen is Shell verplicht om de ingebrachte resolutie ten uitvoer te brengen.

Follow This is een groep verantwoordelijke aandeelhouders, die Shell steunt om de leiding te nemen in de energietransitie naar een emissieloze energievoorziening. De klimaatresolutie die Follow This heeft ingediend, luidt samengevat: “Aandeelhouders steunen Shell om zijn doelen af te stemmen op het Klimaatakkoord van Parijs.”

Share Button