ABP nog steeds op koers met duurzaam beleggen

ABP heeft in 2017 een aantal mooie stappen gezet op het gebied van duurzaam en verantwoord beleggen. Het beleid dat begin 2016 is gestart, begint vruchten af te werpen. Zo daalde de CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft fors. Hiermee doet ABP het al beter dan de afname van 25% die voor 2020 is afgesproken. Dat blijkt uit het Verslag Duurzaam en verantwoord Beleggen 2017 dat we op 9 mei publiceerden.

ABP ligt goed op koers met de uitvoering van het beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Niet alleen de duurzame beleggingen namen toe in 2017 (bijna € 8 miljard meer), maar ook de beleggingen in hernieuwbare energie (plus € 1,2 miljard) en in onderwijs en communicatie (bijna € 500 miljoen meer). De CO2-uitstoot van de bedrijven waarvan ABP aandelen heeft, nam fors af en is nu 28% kleiner dan in 2014. Deze afname komt voor een groot deel doordat bewust gekozen wordt voor beleggingen met een lagere uitstoot. Daarnaast hielp het ook mee dat het in de afgelopen periode financieel aantrekkelijker was om te beleggen in sectoren die minder CO2 uitstoten, zoals de ICT en de financiële sector.

Eind 2017 had ABP voor bijna € 50 miljard belegd in duurzame bedrijven en activiteiten. Deze beleggingen leveren niet alleen een goed rendement op, maar dragen ook bij aan de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Dit is ruim 12% van het ABP-vermogen.

Daarnaast is een begin gemaakt met het indelen van de ongeveer 10.000 bedrijven waarin ABP kan beleggen, in koplopers en achterblijvers. Koplopers zijn bedrijven die voldoende aandacht hebben voor verantwoord ondernemen. Vanaf 2020 wil ABP alleen nog beleggen in koplopers en in achterblijvers die zich kunnen en willen verbeteren.

In 2017 is in kaart gebracht welke beleggingen helpen om de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties te realiseren. Het doel waarin ABP het meest belegt, is de verduurzaming van steden en gemeenschappen (€ 23 miljard). Hierbij gaat het niet alleen om gebouwen die weinig energie verbruiken of CO2 uitstoten maar bijvoorbeeld ook om producenten van LED-lampen. Daarna volgen gezondheid en welzijn (€ 9,6 miljard) en betaalbare en schone energie (€ 6,8 miljard).

In het jaarverslag geeft ABP ook weer wat het aan bedrijven vraagt als het gaat om mensen- en arbeidsrechten. Daarbij ligt de nadruk op het terugdringen van kinderarbeid bij de cacaoproductie en de winning van kobalt. Maar ook op veiligere arbeidsomstandigheden in de textielproductie en de scheepsbouw, waarin relatief veel dodelijke ongelukken plaatsvinden. Mensenrechten en ICT-bedrijven is een onderwerp waaraan ABP in 2017 meer aandacht is gaan besteden. Zogenoemde digitale rechten als privacy en vrijheid van meningsuiting kunnen hier onder druk komen te staan.

Share Button