PGGM publiceert Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2017

PGGM heeft het ‘Jaarverslag Verantwoord Beleggen 2017’ gepubliceerd en is trots op de resultaten. In het jaarverslag laat PGGM zien wat de impact is van de beleggingen van de klanten en worden de belangrijkste ontwikkelingen en dillema’s in 2017 beschreven. Eloy Lindeijer (Chief Investment Management) vertelt er over.

“In 2017 hebben wij ons ingezet voor het realiseren van financieel én maatschappelijk rendement met het pensioengeld dat ons is toevertrouwd door onze klanten. Dit deden we onder meer door te beleggen in oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  PGGM heeft nu, voor haar klanten, € 13,7 miljard belegd in oplossingen voor klimaat, zorg, voedsel en water. In 2017 ging het om een bedrag van € 3,3 miljard aan nieuwe beleggingen in deze categorie.

Met pensioengeld van onze klanten het benodigde financieel rendement halen én een positieve impact op de wereld maken.Het is voor ons een uitdaging om dergelijke duurzame beleggingen van voldoende omvang te vinden. Dat geldt in het bijzonder voor private markten zoals infrastructuur en private equity. Daarom kijkt PGGM naar manieren om kleinere transacties te doen en om beleggingen te aggregeren tot belegbare proposities. Gezocht wordt naar nieuwe kansen om het pensioenkapitaal van onze klanten te beleggen in duurzame projecten die resulteren in materiële, beheersbare en goed renderende pensioenbeleggingen Om deze ontwikkeling te ondersteunen, organiseerden wij samen met het Financiele Dagblad het eerste Impact Investment Initiative. Daarin hebben we met Nederlandse partijen gezocht naar mogelijkheden om tot meer impactvolle beleggingen te kunnen komen. Begin 2018 vond het vervolg plaats, een congres met als thema ‘De Nederlandse Watersector’. We willen aanhaken op de kennis en kunde die Nederland heeft op het gebied van waterveiligheid en watervoorzieningen.

Voor de transparantie en geloofwaardigheid van dergelijke ‘impactbeleggingen’ is consensus over oplossingen, selectiecriteria en impactindicatoren van groot belang. In 2017 is met een aantal partijen gewerkt aan een standaard voor beleggingen in de Sustainable Development Goals, die wij Sustainable Development Investments noemen. Samen met collega pensioenuitvoerder APG publiceerden wij in 2017 een methodologie voor selectie en impactmeting.

Naast het beleggen voor positieve impact hebben we dit jaar verdere stappen gezet in het meenemen van ESG-risico’s en kansen in onze beleggingsbeslissingen. We zijn er van overtuigd dat ESG-factoren materieel zijn op de lange termijn. Door deze risico’s en kansen te integreren in het beleggingsproces komen we tot een beter risico gewogen rendement. In het jaarverslag zijn interviews opgenomen met Beleggers die vertellen hoe dit in de dagelijkse beleggingspraktijk uitpakt.

We blijven in 2018 werken aan de verdere integratie van ESG-factoren in het besluitvormingsproces voor beleggingen. Hierin zien we kennis als sleutel om ESG-integratie te verbeteren. Gedurende dit jaar zal meer ESG-trainingsmateriaal worden ontwikkeld. Een start hebben we al gemaakt met een training over mensenrechten met de beleggingsteams.

Een belangrijk onderwerp waaraan we in 2017 veel aandacht hebben besteed, is klimaatverandering. De CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille is verder gedaald en ligt nu 28% lager dan in 2014. We zijn ook begonnen de TCFD-aanbevelingen te implementeren, beginnend met een onderzoek naar de betekenis van diverse klimaatscenario’s voor de beleggingen van onze klanten. Dit jaar worden onze klimaatscenario’s verder aangescherpt en van daaruit wordt een basisscenario ontwikkeld.

Mooie resultaten die ook in de buitenwereld worden erkend. We werden in 2017 opgenomen in de Bretton Woods II (BWII) ranglijst met 25 ‘most responsible asset allocators’ wereldwijd.  Dat neemt niet weg dat er veel uitdagingen zijn, zowel financiële als maatschappelijke. We blijven daarom, samen met onze klanten, continu bezig met het verbeteren van verantwoord beleggingsbeleid en uitvoering. Door samen te werken, door onze stem te laten horen en door zelf gedrag te vertonen dat bijdraagt aan een duurzaam financieel stelsel, willen wij onze tastbare impact als verantwoord belegger verder vergroten.

Lees in het Verantwoord beleggen jaarverslag 2017 (pdf) meer over onze activiteiten, de behaalde resultaten, de dillema’s en de belangrijke ontwikkelingen op het gebied van verantwoord beleggen in 2017.”

Share Button