Conceptwet voor meer inspraak duurzaam beleggen pensioen

Deelnemers aan een pensioenfonds zouden meer te zeggen moeten krijgen over het duurzame beleggingsbeleid van het fonds. Tweede Kamerlid Steven van Weyenberg van D66 werkt daartoe aan een initiatiefwet. Het voorstel werd vandaag (28 mei) gepubliceerd op internetconsultatie.nl.

Met dit wetsvoorstel wordt geregeld dat verantwoordingsorganen en belanghebbendenorgaan bij pensioenfondsen een goedkeuringsrecht krijgen op het uitsluitingenbeleid van het pensioenfonds en een adviesrecht op het verantwoord beleggingsbeleid. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat een verantwoordingsorgaan (Vo) of belanghebbendenorgaan (Bo) ervoor zorgt dat een pensioenfonds tabaksbedrijven uitsluit van haar beleggingsportefeuille of het pensioenfondsbestuur adviseert een duurzamer beleggingsbeleid te voeren. Het beleggingsbeleid zal hierdoor beter gaan corresponderen met de voorkeuren van de deelnemer. Dit wetsvoorstel schrijft op geen enkele wijze voor welke keuzes pensioenfondsen zouden moeten maken in hun beleggingsbeleid, maar geeft de deelnemer enkel meer invloed op het te voeren beleid.
Share Button