Drie verzekeraars stemmen voor een groen Shell. Allianz, Achmea en APG (Loyalis) niet

Drie van de zes grootste verzekeraars in Nederland die in Shell beleggen steunden de nieuwe klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell op 22 mei, nl. Aegon, NN Group en Vivat. Achmea, Allianz en Loyalis (APG) steunden de resolutie niet. Achmea en APG onthielden zich van stemming en Allianz stemde zelfs tegen de resolutie. Dit blijkt uit onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

In 2017 stemde alleen Vivat voor de klimaatresolutie bij Shell, zo bleek uit eerder onderzoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Van de zeven onderzochte verzekeraars sluit alleen ASR, net als vorig jaar, Shell uit van beleggingen. De zes overige

verzekeraars beleggen in totaal voor 2,4 miljard US$ in Shell.

Woordvoerder Eerlijke Verzekeringswijzer Peter Ras: ‘Het is goed om te zien dat meer verzekeraars onomwonden de klimaatresolutie hebben gesteund. APG en Achmea hebben dit helaas niet gedaan. Dat Allianz zelfs tegen de resolutie stemde is volstrekt onbegrijpelijk. Shell gaat pas echt actie ondernemen op klimaatverandering als genoeg aandeelhouders de druk opvoeren.’

Aegon en Actiam, de vermogensbeheerder van Vivat, publiceerden ruim voor de aandeelhoudersvergadering van Shell, een publieke verklaring waaruit bleek dat men de klimaatresolutie op de aandeelhoudersvergadering van Shell wilde steunen. Ras:

‘Aegon en Vivat stemden niet alleen voor de klimaatresolutie, maar waren hier ook vooraf al transparant over.’ APG en Achmea (Own Risk) stemden vorig jaar tegen de klimaatresolutie en dit jaar onthielden zij zich van stemming. Achmea en APG beargumenteren dat men wil blijven praten met Shell over klimaat. Ras: ‘De suggestie dat je als aandeelhouder niet meer kunt praten met een bedrijf als je voor een kritische aandeelhoudersresolutie stemt is natuurlijk flauwekul.’

Shell is één van de grootste oliemaatschappijen ter wereld en levert een zeer grote bijdrage aan klimaatverandering. Verzekeraars die beleggen in Shell zijn daarmee mede-eigenaars van Shell. Tijdens de aandeelhoudersvergadering van 22 mei 2018 werd opnieuw een klimaatresolutie in stemming gebracht door Follow This. De resolutie riep Shell op om concrete doelstellingen, inclusief tussentijdse doelen, te publiceren om haar uitstoot van broeikasgassen te verminderen in lijn met het Klimaatverdrag van Parijs.

Ook dit jaar is de klimaatresolutie niet aangenomen. Shell heeft zich in november 2017, na grote maatschappelijke druk, wel gecommitteerd aan het Klimaatverdrag van Parijs. De maatregelen die Shell neemt zijn echter onvoldoende om de doelstelling van Parijs te halen.

De Eerlijke Verzekeringswijzer roept verzekeraars op om hun beleggingen te verschuiven van fossiele energiebedrijven naar duurzame energiebedrijven en om initiatieven te steunen die oliebedrijven actief aansporen om bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van het VN-Klimaatverdrag.

Share Button