Top 5: Wereldwijde aandelenfondsen met de laagste CO2-impact

Hoewel duurzaam beleggen zowel milieu als sociale en ondernemingsbestuur aspecten omvat, zal menig belegger vooral het eerste aspect belangrijk vinden. Daarbij zal het klimaat en de CO2-uitstoot tot de aandachtspunten behoren. Recent introduceerde Morningstar de Carbon Risk Score om de CO2-impact van bedrijven op portefeuilleniveau van een beleggingsfonds te evalueren. Deze week de top 5 van wereldwijde aandelenfondsen met de laagste impact.

Duurzaam beleggen is een breed begrip. Niet voor niets wordt de afkorting ESG als synoniem gebruikt voor duurzaam beleggen. ESG staat voor de drie pilaren aan de hand waarvan duurzaamheid wordt getoetst, oftewel de E voor Environmental (milieu), S voor Social (sociale aspecten) en G voor Governance (ondernemingsbestuur). Voor menig duurzaam belegger zal het milieu aspect het meest resoneren.

Een belangrijk onderdeel binnen het het mileu aspect zijn CO2 emissies gezien de gevolgen daarvan op het klimaat. Om beleggers te helpen bij het evalueren van de CO2-impact van een beleggingsportefeuille heeft Morningstar recent de Morningstar Portfolio Carbon Risk Score geïntroduceerd.

Lees het volledige artikel

Share Button