Samenwerking Church Investors Group (CIG) en De Nieuwe Beurskoers

Afgelopen maandag ondertekenden Revd Canon Edward Carter, voorzitter van de Church Investors Group (CIG) en Koert Jansen, directeur van De Nieuwe Beurskoers, een samenwerkingsovereenkomst. De ondertekening vond plaats tijdens een CIG ledenbijeenkomst in het Church House Westminster in Londen.

CIG is een oecumenische vereniging van meer dan 60 kerken en kerkelijke instellingen uit het Verenigd Koninkrijk en Ierland. CIG vervult een belangrijke rol in de inter-kerkelijke coördinatie van engagement-activiteiten richting beursgenoteerde bedrijven. Net als De Nieuwe Beurskoers pleit CIG voor een grotere mate van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De samenwerking tussen CIG en De Nieuwe Beurskoers beoogt onder andere een nauwe afstemming op het gebied van engagement-activiteiten. Beide verenigingen gaan nauw samenwerken bij het vormgeven van actief aandeelhouderschap in beursgenoteerde ondernemingen. Doel is om thema’s als sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid steviger op de corporate agenda’s te krijgen. De Church Investors Group heeft een lange shareholder engagement traditie die teruggaat tot 1973. Er zijn 63 kerkelijke instellingen lid in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.  De Nieuwe Beurskoers is pas onlangs opgericht en telt nu 7 leden, waaronder de PKN en de KNR (de Nederlandse koepel van ordes en congregaties).

Share Button