ABP verkoopt aandelen palmoliebedrijf Posco Daewoo

ABP heeft zijn aandelen in het Zuid-Koreaanse Posco Daewoo verkocht. Het bedrijf was onlangs negatief in het nieuws. Het was via een dochteronderneming betrokken bij het kappen van oerwoud om er palmolieplantages van te maken. Eind maart 2018 had ABP ongeveer € 300.000 in Posco Daewoo belegd.

Op dit moment leggen we alle bedrijven langs een strenge meetlat om te bepalen waar we in willen investeren. Posco Daewoo voldoet nu niet aan onze eisen en daarom hebben we besloten het nu niet in onze beleggingsportefeuille op te nemen.

ABP heeft met Posco Daewoo de afgelopen jaren meerdere keren gesproken over duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Die gesprekken werden intensiever nadat eind vorig jaar berichten verschenen over missstanden waarbij een dochteronderneming van het bedrijf betrokken zou zijn. Daarbij ging het om ontbossing van het oerwoud op het Indonesische eiland Papua. Er waren ook conflicten over de vraag wie verantwoordelijk was voor de grond die het bedrijf gebruikte voor zijn plantages. Maatregelen die onze beleggers voorstelden, werden niet snel genoeg door het bedrijf opgepikt. Daardoor hadden we er geen vertrouwen meer in dat het bedrijf zich zou verbeteren.

Als belegger vindt ABP het belangrijk dat palmolieproductie op een duurzame en verantwoorde manier plaatsvindt. In een speciale factsheet is te lezen hoe ABP belegt in palmoliebedrijven en hoe wij duurzame en verantwoorde palmolieproductie actief stimuleren. ABP wil transparant zijn over haar beleggingsbeleid. De komende tijd zal ABP daarom meer factsheets over haar beleggingen publiceren.

In 2016 zijn we begonnen met het stapsgewijs invoeren van een nieuw beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen. Voor elke belegging kijken we niet alleen of die aantrekkelijk is gezien het te verwachten rendement, de risico’s en de kosten maar ook hoe duurzaam en verantwoord ze is. Dit moet ervoor zorgen dat er in 2020 alleen nog belegd wordt in aandelen en obligaties van bedrijven die voorop lopen met duurzaam en verantwoord ondernemen. In bedrijven die niet voorop lopen, beleggen we alleen wanneer we er vertrouwen in hebben dat ze zich kunnen en willen verbeteren.

Share Button