Financiële sector maakt zich op voor het Klimaatakkoord

Vijftien Nederlandse banken, verzekeraars, pensioenfondsen, vermogensbeheerders en investeerders gaan de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen meten en extern rapporteren met als doel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen, te weten: tenminste 49% CO2-reductie in 2030, 100% in 2050. Hiervoor ondertekenen zij de Spitsbergen Ambitie die op dinsdag 26 juni 2018 om 12.00 uur wordt aangeboden aan Ed Nijpels, de voorzitter van het Klimaatberaad, het coördinerend overleg van het Klimaatakkoord. 

In de Spitsbergen Ambitie komt alles samen waar de financiële sector de afgelopen jaren aan heeft gewerkt om het gebied van klimaat. Het initiatief komt van een groep bestuurders en managers die met elkaar afgelopen april op expeditie zijn geweest in Spitsbergen, onder leiding van Bernice Notenboom en Anita de Horde. Daarna zijn verschillende andere financiële instellingen aangehaakt om de Spitsbergen Ambitie mede te ondertekenen. De komende tijd zullen nog meer financiële instellingen aanhaken.

Arie Koornneef, directeur van ASN Bank: “De reis naar Spitsbergen heeft de urgentie voor alle deelnemers die mee waren zichtbaar gemaakt. Wat mij betreft zit de ambitie van dit commitment in het aantal partijen dat zich uitspreekt om volgens wetenschappelijke methoden de klimaatimpact van hun financieringen en beleggingen inzichtelijk te maken. Inzicht is de eerste stap naar actie, dat is ook de ervaring van ASN Bank. De financiële sector is in staat een groot verschil te maken. En daarmee groot bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen”.

Meten, doelen stellen en extern rapporteren 

De Spitsbergen Ambitie is een verbintenis tussen Nederlandse financiële instellingen die samen klimaatverandering willen tegengaan via hun financieringen en beleggingen. Om dit kracht bij te zetten committeren alle deelnemende instellingen zich aan het actief meten van en extern rapporteren over de klimaatimpact van alle meetbare financieringen en beleggingen voor 2020. Ook gaan de instellingen gebruikmaken van klimaatscenario-analyses en Science Based Targets (een internationaal initiatief van CDP, UN Global Compact, World Resources Institute (WRI) en WWF om klimaatreductiedoelen te stellen in lijn met de wetenschap), om te kunnen voldoen aan de doelen in het Parijsakkoord. Het voornemen is om minimaal op halfjaarlijkse basis de voortgang te bespreken, alsook dilemma’s en kennis te delen.

Willem Horstmann, CRO Aegon Nederland: “Aegon kijkt als pensioenverzekeraar en hypotheekverstrekker naar de belangen van onze klanten op de lange termijn. CO2-uitstoot heeft dramatische effecten op de leefomgeving, op landen en bedrijven. Dat gaan we zeker merken in Nederland. Daarom gaan we de duurzaamheid van de beleggingen van onszelf en van onze klanten in kaart brengen. Dat is ingewikkeld maar het moet. We kunnen dan met onze klanten scherpere keuzes maken in hun beleggingsportefeuilles. Dat is goed voor de leefomgeving en reduceert klimaatrisico’s in de beleggingsportefeuilles van onszelf en van onze klanten”.

Expeditie Spitsbergen als initiatiefnemer

De Spitsbergen Ambitie is geïnitieerd door 33 bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, energieleveranciers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties die met elkaar op expeditie zijn geweest in Spitsbergen afgelopen april. Tijdens de expeditie hebben de deelnemers met eigen ogen gezien wat klimaatverandering doet met de smeltende gletsjers in het Noordpoolgebied. De expeditie is voorafgegaan aan voorbereidende werksessies en uiteindelijk zijn er verschillende plannen gemaakt, ook op het gebied van duurzaam wonen. De deelnemers zijn na afloop meerdere keren bij elkaar gekomen om de voortgang van hun plannen te bespreken.

Lees hier de Spitsbergen Ambitie

Ondertekenaars

ABN Amro, ACTIAM, Aegon Nederland, ASN Bank, ASR, AXA IM Nederland, BNG Bank, DoubleDividend, FMO, ING, NNEK Vermogensopbouw, Rabobank, SET Ventures, Triodos Bank, de Volksbank

Share Button