ABP in gesprek met Greenpeace over beleggen in teerzand

ABP belegt in enkele bedrijven die teerzandolie winnen en pijpleidingen maken voor het vervoer hiervan. Greenpeace vraagt pensioenfondsen, waaronder ABP, om te stoppen met beleggen in deze bedrijven. Op 31 juli stond Greenpeace bij ABP voor de deur om hier aandacht voor te vragen.

Invloed gebruiken als kritische aandeelhouder

ABP kiest ervoor om in dialoog te blijven met deze bedrijven in plaats van de aandelen te verkopen. ABP loopt niet weg als het moeilijk wordt. Juist omdat ABP een kritische aandeelhouder is, oefenen we zo invloed uit op deze bedrijven. Dit om in gesprek te blijven over duurzaamheidsthema’s als mensenrechten, klimaatverandering en arbeidsveiligheid. Net zoals bij al onze beleggingen maken we ook bij deze investering een afweging op rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Wij geloven dat de samenleving en onze deelnemers het beste gediend zijn met kritische aandeelhouders. De inbreng van organisaties als Greenpeace waarderen wij en gebruiken wij ook in ons contact met bedrijven waarin we beleggen.

In dialoog met Greenpeace

Op 19 juli is er een gesprek geweest tussen ABP, APG en Greenpeace over het beleggen in teerzand. Na de zomervakantie zal dit een vervolg krijgen door een gesprek van de bestuursvoorzitter van ABP en de voorzitter Raad van Bestuur van APG met de directeur van Greenpeace Nederland.

Wat is teerzand?

Oliezand (teerzand) is een natuurlijk mengsel van zand, klei en bitumen dat bijvoorbeeld in Canada kan worden gewonnen. Om olie te winnen uit teerzand moet dit vloeibaar worden gemaakt en vervolgens via pijpleidingen worden vervoerd.

Duurzaam beleid

ABP wil bijdragen aan een duurzamere wereld door de pensioenpremies van onze deelnemers duurzaam en verantwoord te beleggen. Aangezien duurzaamheid geen vrijblijvend thema is, heeft ABP een aantal specifieke doelstellingen gesteld, te behalen in 2020.

Share Button