BNP Paribas Asset Management lanceert Nederlands ESG indexfonds

Het BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund is een nieuw indexfonds met een duurzaam karakter dat deze aantrekkelijke kenmerken in zich verenigt. Het fonds is per april jl. de opvolger van het BNP Paribas Netherlands Fund dat daarmee een nieuwe naam heeft gekregen. Het aangepaste beleggingsbeleid speelt in op de toenemende vraag onder beleggers naar passieve, kosten- en belastingefficiënte fondsen die beleggen in aandelen van bedrijven die het milieu, het maatschappelijk belang en goed bestuur (in het Engels afgekort tot ESG) hoog in het vaandel hebben staan.

Een belangrijk selectiecriterium voor de opname van een aandeel in de portefeuille zijn de inspanningen van het bedrijf op het vlak van duurzaamheid in brede zin – de genoemde ESG factoren. Hierin verschilt het BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund van de voorganger die in een brede AEX index belegde en die het trackrecord van de onderneming ten aanzien van de aspecten environment, social en governance niet meenam als expliciet onderdeel van het beleggingsproces.

Als passief beheerd fonds volgt het BNP Paribas ESG Netherlands Index Fund een op de Nederlandse beurs gerichte index die deze duurzaamheidsaspecten wel in de berekening meeneemt. Deze graadmeter, samengesteld door indexleverancier MSCI, is in een aantal stappen zo aangepast dat beleggingen in de onderliggende bedrijven terecht het label duurzaam kunnen dragen.

Van marktindex naar ESG-gewogen index 

Op de basisindex, de MSCI Netherlands IMI index, wordt in een eerste stap een screening toegepast waarbij bedrijven uit bv. de tabaks-, wapen-,  en gokindustrie – die een slecht ESG-profiel hebben – worden uitgesloten.

Volgens de gebruikte aanpak van MSCI betreft de ESG-score van een bedrijf zowel de prestaties op het environment, social en governance-vlak als de inspanningen om op deze terreinen tot aanhoudende verbeteringen te komen. Bedrijven die goed scoren, krijgen in een aansluitende stap, quasi als “beloning”, een hogere weging in de index (en dus uiteindelijk in de beleggingsportefeuille).

Deze strikte focus op duurzaamheid en de duurzaamheidtrackrecord leidt uiteindelijk tot de MSCI Netherlands IMI ESG Universal Ex Select Global Sanctions and Business Involvement Index. Deze index, die ieder kwartaal wordt herzien, zorgt ervoor dat BNP Paribas Asset Management met recht kan stellen dat dit fonds een passend antwoord biedt op de vraag van beleggers naar verantwoorde index-volgende beleggingen tegen aantrekkelijke kosten.

Share Button