Duurzaam beleggen mag best wat rendement kosten zegt Nederlandse belegger

Bijna driekwart (72%) van de Nederlandse beleggers is bereid om wat rendement in te leveren als een beleggingsfonds een positieve impact op mens, milieu en maatschappij nastreeft. Een op de vijf (19%) beleggers zou zelfs accepteren dat het rendement hierdoor 4% lager uitkomt. Deze opvallende cijfers komen naar voren uit een onderzoek onder ruim 1.100 Nederlanders. DirectResearch voerde het onderzoek uit voor ING en NN Investment Partners, ter gelegenheid van de twaalfde editie van Grip op je Vermogen.

Duurzaam beleggen levert rendement op

De onderzoeksuitkomsten vormen een nieuw bewijs dat duurzaam beleggen zich snel ontwikkelt van nichemarkt naar hoofdstroming. Enkele jaren geleden kwam uit verschillende onderzoeken nog naar voren dat Nederlandse beleggers weinig oog hadden voor duurzame criteria. Toch zijn er nog allerlei misverstanden over deze beleggingsvorm, vertelt Valentijn van Nieuwenhuijzen, CIO bij NN Investment Partners: “Het bewijs stapelt zich op dat duurzaam beleggen niet ten koste gaat van het rendement, maar juist een beter rendement kan opleveren. Veel professionele partijen zoals pensioenfondsen sturen steeds nadrukkelijker op duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Nu zie je dat steeds meer particuliere beleggers behalve een mooi rendement ook een positieve impact op mens, milieu en maatschappij nastreven. De opmars van duurzaam beleggen komt in een stroomversnelling.”

Beleggen met impact

De Nederlandse belegger heeft soms nog wel een zetje nodig bij het maken van een duurzame keuze, zegt Peter Tros, analist duurzaam beleggen bij ING Nederland: “Bij een keuze tussen een gewoon fonds en een duurzaam fonds met hetzelfde rendement, kiest 81% van de ondervraagden voor de duurzame variant. Maar als er eerst een serie vragen beantwoord wordt over mens, milieu en maatschappij, stijgt dat percentage naar 90%.” Het valt Tros ook op dat slechts een op de zeven beleggers de term ‘impactbeleggen’ kent, terwijl driekwart van de ondervraagden nog nooit gehoord heeft van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties: “Nederlanders geven aan, dat ze zaken zoals toegang tot schoon drinkwater en goed onderwijs heel belangrijk vinden, maar weten vaak niet hoe ze die in hun beleggingen kunnen verwerken.”

Share Button