Helft particuliere beleggers belegt ook duurzaam

Het aantal particuliere beleggers dat duurzaam belegt is de afgelopen twee jaar verder gegroeid, waardoor inmiddels bijna de helft van alle beleggers ook duurzame fondsen of aandelen bezit. Dat blijkt uit een onderzoek dat BinckBank afgelopen maand heeft uitgevoerd onder actieve Nederlandse beleggers.

Eind oktober gaf ruim 49 procent van de zelfbeleggers aan duurzame fondsen en aandelen in portefeuille te hebben, tegenover bijna 46 procent in 2016. Het percentage duurzame effecten in de gemiddelde Binck-beleggingsportefeuille steeg in deze periode van 14 naar 16 procent.

Bij ruim acht op de tien beleggers ligt het aandeel duurzame beleggingen echter nog altijd onder 30 procent. 5 procent van de beleggers geeft aan voor meer dan 80 procent duurzaam te beleggen. De helft van deze laatste groep belegt volledig duurzaam.

Van alle beleggers verwacht 62 procent in de toekomst (nog) duurzamer te gaan beleggen. Slechts 14 procent geeft duidelijk aan ook de komende jaren duurzame beleggingen te mijden.

image
Duurzaam vaker bewuste keuze
Particuliere beleggers maken steeds vaker een bewuste keuze voor een duurzame investering. Bijna zeven op de tien beleggers houdt hier bij de aankoop van effecten in meer of mindere mate rekening mee. De groep die dat bewust niet doet is duidelijk kleiner dan twee jaar geleden.
image
Lager rendement acceptabel
Bij een deel van de beleggers leeft het beeld dat duurzame beleggingen minder rendement opleveren dan ‘gewone’ beleggingen, maar er zijn ook studies[1] die juist het tegendeel beweren.
Maar zelfs indien duurzame beleggingen in bepaalde jaren minder rendement opleveren is dit toch acceptabel voor veel beleggers. Liefst 44 procent van de Nederlandse beleggers geeft aan dit geen probleem te vinden, tegenover 31 procent die dit wel een nadeel noemt.
Vooral bij de groep beleggers die (nog) niet duurzaam bij BinckBank beleggen ligt een mogelijk lager rendement gevoelig. Bijna 40 procent noemt dit al belangrijkste reden om niet duurzaam te beleggen.
Daarnaast vroegen we ook de groep die nu al duurzaam belegt wat voor hen de belangrijkste reden is om dit juist wel te doen. Daarbij worden een betere toekomst (28%) en maatschappelijk verantwoord (22%) als belangrijkste redenen genoemd.
Beleggers konden ook aangeven welke duurzame sector of sectoren ze het meest interessant vinden om in te investeren. Daarbij werd duurzame energie door liefst 63 procent aangevinkt, gevolgd door investeringen in water (44 procent).
Ook bij de keuze voor het beleggingsinstrument konden meerdere voorkeuren worden aangegeven. Duurzame aandelen, door 43 procent aangevinkt, scoren daarbij net iets beter dan beleggingsfondsen en ETF’s. Ook groenfondsen met een fiscaal voordeel worden gewaardeerd.
image
Fiscaal voordeel helpt, maar niet doorslaggevend
Particuliere beleggers kunnen immers in een aantal gevallen profiteren van een fiscaal voordeel (vrijstelling box3 en extra aftrek [2]) indien ze duurzaam/groen beleggen.
Bijna tweederde van de particuliere beleggers geeft aan op de hoogte te zijn van deze fiscale regeling (2016: 57 procent), maar van deze groep geeft slechts 13 procent aan dat het belastingvoordeel ook echt de hoofdreden is geweest om voor duurzaam beleggen te kiezen.
image
Opvallend is echter dat van de groep beleggers (35 procent) die niet bekend is met het belastingvoordeel liefst 47 procent aangeeft dat dit een reden kan zijn om in de nabije toekomst alsnog ‘groen’ te gaan beleggen.
Hulp bij keuze duurzaam beleggen gewenst
Ruim driekwart van de beleggers geeft aan het fijn te vinden indien het vinden en selecteren van bepaalde duurzame – of duurzamere – beleggingsmogelijkheden kan worden vergemakkelijkt.
Liefst een 46 procent van de beleggers noemt een speciale rating daarbij behulpzaam, terwijl 35 procent behoefte heeft aan meer informatie over de duurzaamheidscriteria van een bepaald bedrijf. Ook een betere categorisering wordt als wenselijk genoemd.
Share Button