ABP werkt actief aan tegengaan corruptie bedrijven

Komende zondag 9 december organiseren de Verenigde Naties de Internationale Anti-Corruptie Dag. Omkoping en corruptie zijn belangrijke criteria in het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP. Een 8-tal weetjes op het gebied van corruptie. Wist u dat …

1. Er elk jaar 1 biljoen (duizend miljard) dollar wordt uitgegeven aan steekpenningen en 2,6 biljoen dollar verloren gaat aan corruptie?*

Volgens het United Nations Development Programme gaat in ontwikkelingslanden tien keer zoveel geld verloren aan corruptie als het officiële bedrag dat aan ontwikkelingshulp wordt besteed.

2. Dit ruim 5% van het wereldwijde bruto nationaal product is?

De Verenigde Naties zien corruptie dan ook als een ernstige bedreiging voor de sociale en economische ontwikkeling wereldwijd.

3. Corruptie slecht is voor een bedrijf, omdat ze kan leiden tot reputatieschade en juridische kosten?

De kosten van boetes en schade aan het merk van een bedrijf kunnen aanzienlijk zijn.

4. Corruptie beleggers afschrikt, omdat het eerlijke concurrentie verstoort en leidt tot een slechte bedrijfscultuur?

Een bedrijfscultuur die corruptie toelaat, zal eerder ook financiële fraude of bedrijfsdiefstal toelaten, of er in ieder geval niet genoeg aan doen om dit te voorkomen. Dit is slecht voor aandeelhouders.

5. ABP bedrijven dan ook aanspreekt op corruptie via engagement?

Over de eerste drie kwartalen van 2018 ging ABP met 14 bedrijven specifiek over corruptie en omkoping in gesprek.

6. De VN corruptie als een van de grootste obstakels zien bij het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen?

Een voorbeeld is doel 3: goede gezondheid en welzijn. In sommige ontwikkelingslanden maken medicijnen wel 50% van de totale uitgaven aan gezondheidszorg uit. Doordat deze zo duur zijn, werken ze als een magneet op diefstal, corruptie en onethische praktijken. Dit leidt tot onnodig lijden voor patiënten.

7. ABP in 2020 58 miljard euro wil hebben belegd in deze ontwikkelingsdoelen?

Onze uitvoerder APG heeft samen met PGGM een methode ontwikkeld waarmee we kunnen bepalen welke producten of diensten bijdragen aan deze doelen. Hierdoor kunnen we onze beleggingen in de ontwikkelingsdoelen meten en rapporteren.

8. Er per eind 2017 al bijna 50 miljard euro hierin was belegd?

Eind 2017 had ABP 49,8 miljard euro of 12,2% van het vermogen belegd in obligaties of aandelen van bedrijven die met hun producten bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

* Bronnen: World Economic Forum, World Bank.

Share Button