Wereldprimeur: Pensioenfonds Detailhandel ontwikkelt eigen duurzaamheidsindex

Sinds kort belegt Pensioenfonds Detailhandel op basis van een eigen ontwikkelde benchmark: de FTSE Russell SDG Aligned-index. Het is de eerste benchmark die de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN als uitgangspunt neemt. Binnen die benchmark legt Pensioenfonds Detailhandel de nadruk op klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden en goed bestuur. De portefeuille die volgens de FTSE Russell SDG Aligned-index wordt belegd vertegenwoordigt een waarde van 5,8 miljard euro.

Begin 2019 sloten Bedrijfstakpensioenfonds voor Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie (PSL) en Pensioenfonds Dranken zich aan bij Pensioenfonds Detailhandel. Vanaf 1 januari 2019 dragen zij de waarde van alle (opgebouwde) pensioenen over. Dit betekent ook dat de werknemers uit deze sectoren vanaf dat moment hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Detailhandel en pensioengerechtigden hun uitkering van dit fonds ontvangen.

“We zijn supertrots dat we deze duurzaamheidsindex hebben ontwikkeld”, zegt Henk Groot. Groot is verantwoordelijk voor de beleggingen bij Pensioenfonds Detailhandel en werkte voor de ontwikkeling van de duurzaamheidsindex nauw samen met de Britse indexprovider FTSE Russel (onderdeel van de London Stock Exchange) en de Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock.

Groot: “Pensioenfonds Detailhandel wil de bedrijven waarin het investeert, stimuleren om op een juiste manier met het geld om te gaan. Met deze index gaan we dat nog meer kracht bijzetten. Het pensioenfonds zal meer geld steken in bedrijven die goed presteren binnen de nieuwe index op thema’s die het pensioenfonds prioriteit geeft. De beleggingen in bedrijven die minder presteren op deze thema’s brengen we terug.”

In de zomer van 2017 is Pensioenfonds Detailhandel begonnen met de voorbereidingen van de introductie van FTSE SDG Aligned-index. “Als eerste zijn we op zoek gegaan naar providers die ons konden helpen met de ontwikkeling van de index. Snel bleek dat FTSE Russel als enige in staat was om onze specifieke duurzaamheidsthema’s te koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Hiermee is een unieke index ontstaan.”

In de FTSE SDG Aligned-index worden de duurzame prestaties van de bedrijven gekoppeld aan het rendement. Groot: “De index is zo ontwikkeld, dat aan de ene kant de duurzame scores omhooggaan en aan de andere kant het rendement- en risicoprofiel gelijk blijft of zelfs verbetert. Dit alles in de overtuiging van het pensioenfonds dat maatschappelijk verantwoord beleggen waarde toevoegt en risico in de portefeuille vermindert.”

Foto: Henk Groot

Share Button