Zo zit de verbeterde Morningstar Sustainability Rating in elkaar

De Morningstar Sustainability Rating gaat veranderen. De nadruk bij de duurzaamheidsbeoordeling van beleggingen komt te liggen op de mate van (financieel) risico die beleggingen lopen op basis van de ESG-factoren waar ze mee te maken hebben. Daarmee kijkt de beoordeling meer naar de toekomst en krijgt alles wat een bedrijf doet om zijn ESG-profiel te verbeteren een grotere rol.

Sinds de introductie in 2016 is de Morningstar Sustainability Rating voortdurend aangepast en uitgebreid. De methodologie is verbeterd en inmiddels is de rating van toepassing op zo’n 50.000 beleggingsfondsen.

Nu is het tijd voor een volgende stap. Tot dusver was de duurzaamheidsbeoordeling een momentopname van de beleggingsportefeuille. Die kwam tot stand op basis van de ESG-beoordeling op individueel bedrijfsniveau door Sustainalytics, waar een portefeuille-score uit volgde en waar vervolgens een score voor controverses van af getrokken werd.

Welke ESG-risico’s

De nieuwe methodologie kijkt nadrukkelijker naar de toekomst en dan specifiek naar de risico’s die een bedrijf loopt op grond van ESG-factoren. Daartoe heeft Sustainalytics een nieuwe beoordeling ontwikkeld die risico meeneemt: de ESG Risk Rating. Ook die wordt berekend op individueel bedrijfsniveau en volgt voor alle sectoren dezelfde schaal.

Dat maakt het mogelijk om portefeuilles echt met elkaar te vergelijken. In de oude methodologie kon alleen binnen een sector vergeleken worden, nu kan dat ook met sectoren onderling.

Managed en unmanaged risk

Voor de ESG Risk Rating onderzoekt Sustainalytics welke ESG risico’s een bedrijf loopt en hoe het die met het oog op de toekomst aanpakt (managed risk). Vervolgens evalueert het de overgebleven risico’s waar het bedrijf nog geen antwoord op heeft (unmanaged risk), maar die wel van invloed kunnen zijn op de toekomstige waardering van het bedrijf.

De ESG Risk Rating wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 100, waarbij een laag cijfer staat voor laag risico. Dus 0 betekent dat er geen unmanaged risk is. In de praktijk scoren de meeste bedrijven tussen de 0 en 50, zoals blijkt uit onderstaande tabel:

Vervolgens wordt aan de hand van alle individuele ESG Risk Ratings op bedrijfsniveau een asset-gewogen gemiddelde voor de hele beleggingsportefeuille berekend, hetgeen resulteert in de Morningstar Portfolio Sustainability Score. Ook die kent een schaal van 0 tot 100.

Om in aanmerking te komen voor een Morningstar Portfolio Sustainability Score, moet ten minste 67% van de assets in een portefeuille voorzien zijn van een ESG Risk Rating.

Verleden telt mee

Om een goed beeld te krijgen van de prestaties op de langere termijn, wordt teruggekeken naar prestatiedata uit het verleden. Van de rendementen over 12 maanden terugkijkend wordt een gewogen gemiddelde genomen: de Morningstar Historical Portfolio Sustainability Score. Die maanden worden echter niet gelijk gewogen: recentere maanden wegen zwaarder dan maanden die verder in het verleden liggen.

Die Morningstar Historical Portfolio Sustainability Scores worden gerangschikt binnen hun Morningstar Global Categories, zowel absoluut als procentueel. Daarvoor moet een categorie wel minstens 30 portefeuilles bevatten. Zo komt de uiteindelijke Morningstar Sustainability Rating tot stand.

Die kent, net als de oorspronkelijke methodologie, een normaalverdeling van 1 tot 5 globes, zoals onderstaande tabel laat zien:

Vanaf 31 oktober 2019

De nieuwe methodologie wordt van kracht per 31 oktober. De eerste mogelijkheid om de data volgens de nieuwe methodologie te berekenen is 8 november, gezien de vertraging van een maand en zes dagen die het datasysteem kent. Die berekening biedt portefeuilledata per het vorige maandeinde, en dat is dus 30 september.

Share Button