Achmea stapt uit kolen en teerzand

Achmea belegt niet meer in bedrijven die meer dan 30% van hun omzet halen uit kolen of uit de winning van olie uit teerzanden. Deze bedrijven worden op de uitsluitingslijst geplaatst. De strategie van Achmea is gericht op het bijdragen aan een gezonde, veilige en toekomstbestendige samenleving. Investeren in deze kolenbedrijven en verwerkers van teerzand past hier niet bij.

Achmea ziet de schade en overlast door klimaatverandering toenemen. Binnen haar eigen beleggingsportefeuille sluit Achmea daarom de meest vervuilende kolenbedrijven uit. Deze industrie is verantwoordelijk voor een zeer groot deel van de wereldwijde uitstoot van broeikasgas. Beleggen in deze bedrijven past niet langer bij Achmea.

Intensief betrokken bij transitie naar duurzaam

Naast het actief uitsluiten van beleggingen in kolenbedrijven en teerzandverwerkers, gaat Achmea ook door met het uitoefenen van invloed door haar intensieve ‘engagement’ traject. Daarbij worden vervuilende bedrijven actief aangespoord om te komen tot een groenere bedrijfsvoering.Willem van Duin: ”Wij willen uiteindelijk alleen blijven beleggen in ondernemingen die een beleid hebben dat gericht is op verduurzaming én in bedrijven die actief bijdragen aan de energietransitie. Wij zijn daarover in gesprek, bijvoorbeeld met de resterende mijnbouw- en nutsbedrijven waarin wij beleggen. We rekenen erop dat deze bedrijven aan kunnen tonen dat zij beleid hebben om in een vastgesteld tijdpad over te gaan naar duurzamere alternatieven.”

Achmea Investment Management belegt premiegelden en vermogens van klanten, waaronder pensioenfondsen, en is naar omvang -met meer dan 130 miljard euro onder beheer- de derde institutionele vermogensbeheerder van Nederland.

Share Button