Projecten op ZonnepanelenDelen investeren €100 miljoen in zonne-energie

ZonnepanelenDelen is veranderd in een volwaardig financieringsplatform, waar het In 2014 lanceerde als crowdfunding platform. Met de financiering van Zonnedak Bastion Baselaar in Rosmalen passeert ZonnepanelenDelen een belangrijke mijlpaal. Door de 80 zonne-energieprojecten is €100 miljoen geïnvesteerd in zonne-energie.

ZonnepanelenDelen richt zich op projecten met een financieringsvraag van €50.000 tot €1 miljoen. Dit is het grootste marktsegment van zakelijke zonne-energieprojecten waarin meer dan 16.000 projecten SDE(+) subsidie hebben verkregen. Dit segment krijgt moeilijk externe financiering vanuit de traditionele financiers door de geringe omvang van de projectfinanciering. Door specialisatie en standaardisatie kan ZonnepanelenDelen deze markt wel bedienen.

Projectfinanciering

Oprichter van ZonnepanelenDelen, Sven Pluut, vertelt: “De focus op alleen zonne-energie betaalt zich uit.  We zien een explosieve groei in het aantal financieringsaanvragen. Door de uitgifte van zon-obligaties en een eigen zonfonds samen met Rabobank kan financiering tot 98% van het investeringsbedrag worden verschaft. Met daarbij voorwaarden die het beste aansluiten bij de eigenschappen van zonne-energie, zoals bijvoorbeeld een looptijd van 15,5 jaar.”

Duurzame impact

Voor enkele projecten wordt het platform gebruikt om burgerparticipatie te faciliteren, waarbij ook andere banken investeren in de zonneparken. Zo krijgen de investeringen van burgers extra impact.

Alle via ZonnepanelenDelen gefinancierde projecten zijn voorzien van online monitoring, dat betekent dat er direct wordt gehandeld, mocht de productie plotseling lager zijn. Daarbij is de impact te zien via de geproduceerde groene stroom. De projecten hebben bij elkaar bijna 50 miljoen kWh aan zonnestroom opgewekt. Daarmee is ruim 20 miljoen kilo CO2-uitstoot vermeden, een getal dat exponentieel stijgt.

€500 miljoen

“In 2030 wil de Nederlandse overheid 70 procent van de elektriciteit duurzaam opwekken. Dan moeten alle geschikte daken voor zonnepanelen worden omgezet in zonnedaken. Daar hebben wij de beste financiering voor. We bereiden ons voor om in de komende vijf jaar €500 miljoen aan financiering aan zonne-energieprojecten te verstrekken.”

Bron: SDE (+) Projecten in beheer augustus 2019  https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/stimulering-duurzame-energieproductie/feiten-en-cijfers/feiten-en-cijfers-sde-algemeen

Share Button