Merendeel beleggingen NN Investment Partners voldoet aan strikte ESG-criteria

  • Op het grootste deel (66%) van de beleggingstrategieën van NN Investment Partners worden ESG-criteria toegepast; dit betreft EUR 176 miljard aan beheerd vermogen [1]
  • Dit gebeurt op basis van een strikte definitie van ESG-integratie, waarbij elke beleggingsanalyse consistent en gedocumenteerd plaatsvindt met inachtneming van alle drie ESG-factoren: milieu, maatschappij en goed bestuur
  • NN IP streeft naar verdere uitbreiding van de toepassing van ESG-criteria

NN Investment Partners (NN IP) heeft verantwoord beleggen (responsible investing) hoog in het vaandel staan. Verantwoord beleggen kan voor klanten, binnen hun risicogrenzen, een aantrekkelijk rendement opleveren terwijl het tegelijkertijd een bijdrage levert aan de samenleving. Op basis hiervan hebben wij een strikte definitie van ESG-integratie toegevoegd aan ons beleid voor verantwoord beleggen. Hiermee kunnen we gerichter investeren en de resultaten voor onze klanten verder verbeteren.

NN IP hanteert strikte ESG-criteria in haar beleggingsanalyses en het documenteren daarvan. Allereerst brengen onze analisten per onderneming, sector en land de relevante ESG-kwesties in kaart. Vervolgens wordt geëvalueerd hoe elke onderneming scoort op het gebied van elk relevant ESG-aspect. Hierbij worden mogelijke controverses maar ook mogelijke positieve impact beoordeeld. Deze evaluatie wordt uiteindelijk opgenomen in de beleggingsanalyses. Om het risicogecorrigeerd rendement te vergroten, dient de integratie van alle drie (E, S en G) factoren op consistente wijze te worden toegepast en gedocumenteerd in elke analyse.

Valentijn van Nieuwenhuijzen, Chief Investment Officer bij NN Investment Partners: “Wij zijn overtuigd van de voordelen die het toepassen van ESG-criteria op onze beleggingsstrategieën voor aandelen, obligaties en multi-asset biedt. Door zich te richten op de ESG-factoren en de bijbehorende mogelijkheden en risico’s te identificeren kunnen onze analisten potentiele waarde vinden. Onze fondsbeheerders nemen dit vervolgens als basis voor hun beleggingsbeslissingen. Wij hebben al ons beheerd vermogen beoordeeld op basis van de strikte definitie van ESG-integratie en kunnen met trots meedelen dat deze criteria op consistente wijze op het merendeel van het beheerd vermogen wordt toegepast. Deze toepassing zal waar mogelijk verder worden uitgebreid.”

De ESG-criteria worden momenteel consistent toegepast op het merendeel (66%) van NN IP’s beheerd vermogen. Dit vertegenwoordigt een gezamenlijke waarde van EUR 176 miljard. Hieronder valt ook het beheerd vermogen binnen onze duurzame en impactstrategieën. Waar onze duurzame strategieën zich richten op het selecteren van huidige en toekomstige leiders op het gebied van duurzaamheid (EUR 17,4 miljard aan beheerd vermogen), zijn de impactstrategieën gericht op bedrijven die producten of diensten aanbieden die een duidelijke en positieve bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (EUR 1,9 miljard aan beheerd vermogen). Voorbeelden van beleggingsstrategieën van NN IP waarbij de ESG-criteria nog niet volledig worden toegepast zijn asset-backed securities (ABS), derivatenportefeuilles en bepaalde multi-asset strategieën. Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de aard van de beleggingscategorie of de samenstelling van de portefeuille. Wij streven ernaar het aantal beleggingscategorieën waarop de ESG-criteria worden toegepast verder uit te breiden. De restricties op basis van regelgeving en/of de NN Group exclusion list zijn op al onze assets van toepassing.

Wij investeren voortdurend op het gebied van verantwoord beleggen om zo gehoor te geven aan de wensen van onze klanten en de samenleving. Hiertoe behoort ook het investeren van tijd en middelen in wetenschappelijk onderzoek ter verhoging van de kwaliteit van de ESG-criteria en de toepassing daarvan in de beleggingsbeslissingen, waardoor het alfa-potentieel verder kan worden uitgebreid. Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met het European Centre for Corporate Engagement (ECCE)[2]  om de alfa-generatie te verbeteren door de toepassing van ESG-criteria. Daarnaast zijn we dit jaar een partnerschap aangegaan met de Yale University voor onderzoek naar hoe de toepassing van ESG-factoren in het beleggingsproces het risico en het rendement van onze beleggingsportefeuilles kan verbeteren. Naast deze samenwerkingsverbanden voeren wij zelf ook onderzoek uit.

NN IP’s kader voor verantwoord beleggen en de aangescherpte definitie van ESG-integratie vormen een belangrijke mijlpaal in ons streven naar verantwoord beleggen. Wij gaan onverminderd door met het bijdragen aan een duurzamere wereld. Omdat het van groot belang is en omdat het werkt.

[1]Cijfers vanaf 30 juni 2019

[2] Zie ook: https://go.nnip.com/e/641223/also-improve-financial-returns/pl1jz/252546679?h=kMX-hv2lmFIoRD64rB1lJDT7BFIe3BaV30IRuQSlRJ4

Share Button