Storebrand wil voorop gaan in strijd tegen ontbossing

De ontbossing en de branden in het Amazonegebied zijn zeer zorgwekkend. In juli verdrievoudigde de ontbossing van het regenwoud in het Amazonegebied ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De regering van Noorwegen heeft inmiddels de overdracht van 300 miljoen Noorse kronen aan Brazilië om de ontbossing tegen te gaan, stopgezet. Jan Erik Saugestad, CEO van Storebrand Asset Management, meent dat de financiële sector gezien de politieke situatie een belangrijke rol in de strijd tegen ontbossing kan spelen. Ontbossing is al lange tijd een belangrijk thema geweest in de beleggingen van het Noorse Storebrand. De vermogensbeheerder zet zich al volop in met een duidelijk ontbossingsbeleid dat verschillende maatregelen omvat om verdere ontbossing tegen te gaan. Saugestad wil nu met Storebrand de strijd tegen ontbossing opvoeren en uiteindelijk zelfs een halt toeroepen.
Weinig beleggers voeren een duidelijk beleid om ontbossing in hun beleggingsportefeuille specifiek te adresseren. Storebrand moedigt andere vermogensbeheerders aan om haar voorbeeld te volgen. De belangrijkste maatregelen in het ontbossingsbeleid van Storebrand zijn:
  • Een duidelijk doel en escalatieplan voor actief eigenaarschap: De activiteiten om ontbossing tegen te gaan worden geïntensiveerd en voor 2025 wil Storebrand haar doel bereiken om een investeringsportefeuille te hebben die niet bijdraagt aan verdere ontbossing.
  • Het risico van ontbossing in kaart brengen en transparant zijn: Storebrand zal sectoren en bedrijven met een hoog ontbossingsrisico in kaart brengen. Dit geldt voor alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie, handel, het gebruik of de financiering van grondstoffen die een risico vormen voor ontbossing, met name palmolie, soja, hout en veeproducten. Vanaf volgend jaar zal Storebrand haar portefeuille met betrekking tot het ontbossingsrisico in kaart brengen en jaarlijks rapporteren over de voortgang.
  • Beïnvloeden van bedrijven en bevorderen van hogere standaarden: Storebrand zal haar aandeelhouderspositie gebruiken om ondernemingen met een hoog risico te beïnvloeden. Een aantal ondernemingen heeft geen ambitieuze doelstellingen en beleidslijnen. Storebrand wil invloed op deze ondernemingen uitoefenen door middel van directe dialoog en stemmen op algemene vergaderingen.
  • Versterken van de samenwerking met andere financiële instellingen om de normen voor het meten, monitoren en rapporteren over het risico van directe en indirecte ontbossing te verbeteren.
Storebrand moedigt andere beleggers en bedrijven sterk aan om hun bedrijfsactiviteiten in kaart te brengen en maatregelen te nemen om de ontbossing tegen te gaan.
Lees meer over het ontbossingsbeleid van Storebrand in “Storebrand deforestation policy — A call to eliminate deforestation”.
Share Button