Schroders: Transitie naar duurzame energie versnelt door samenbundeling van drie factoren

Duurzame energie is er al lang. Het ontbrak echter aan de politieke wil, was te duur, of consumenten hadden er gewoon geen behoefte aan. Maar volgens Mark Lacey, Head of Commodities, en Alexander Monk, Sustainable Investment Analyst, bij Schroders, bevinden we ons op een kantelpunt. Deze drie factoren zijn 180 graden gedraaid en komen nu samen om de transitie naar duurzame energie een enorme boost te geven.

Drie op een rij

Er zijn drie redenen waarom Lacey en Monk denken dat er een versnelling komt in de overgang naar duurzame energie. Ten eerste moet het gewoon en de politieke wil is er nu ook. Ten tweede is duurzame energie ondertussen concurrerend met fossiele brandstoffen vanuit kostenoogpunt. En in de derde plaats eisen de consumenten een omslag. Zij stemmen met hun voeten. De vraag naar elektrische voertuigen stijgt bijvoorbeeld stormachtig.

Politiek engagement

Klimaatverandering is volop in het nieuws en staat hoog op de politieke agenda’s. Het wordt gezien als een urgent probleem dat nu aangepakt moet worden en niet in de verre toekomst. Een transformatie op beleidsniveau is zichtbaar. Vooral het het Klimaatakkoord van Parijs is hierin belangrijk. Politici wereldwijd zijn bereid zich te conformeren aan harde doelstellingen. Momenteel is duurzame energie goed voor 20% van de energievoorziening, dit moet groeien naar 85% en dan nog dreigt er een opwarming van de aarde met 3° Celsius. Een stortvloed aan beleid zal gemaakt worden om CO2-uitstoot te verminderen.

Duurzaam en kosteneffectief

Het goede nieuws is dat duurzame energie ondertussen een gelijk kostenniveau heeft als fossiele brandstof. Met name zonne- en windenergie kunnen concurreren met olie en gas. Dit betekent dat duurzame energie niet langer alleen een juiste milieubewuste keuze is, maar ook een verstandige economische keuze.

Consumenten vragen erom

De derde factor die een rol speelt is dat consumenten duurzaamheid verlangen. De vraag naar elektrische voertuigen is enorm gestegen. En dat zal alleen maar toenemen als overheden besluiten traditionele verbrandingsmotoren uit te bannen. Een elektrische auto verbruikt jaarlijks ongeveer net zoveel elektriciteit als een standaard huis. Naarmate meer consumenten de overstap maken zal de benodigde energie daarvoor natuurlijk wel duurzaam geproduceerd, opgeslagen en vervoerd moeten worden.

>Het feit dat deze drie factoren nu tegelijk een rol spelen, geven de energietransitie een boost. Het biedt een krachtige beleggingskans, met een aantrekkelijk rendement. Kansen zien Lacey en Monk in duurzame energieopwekking, maar ook in aanverwante sectoren, zoals energieopslag en infrastructuur, zoals auto-laadpunten en slimme energiemeters. De komende twintig jaar zullen er in dit soort sectoren grote veranderingen zichtbaar zijn. Dat maakt het tot een opwindende beleggingscasus.
Lees meer in het document Why we’re at a tipping point for clean energy van Mark Lacey, Head of Commodities, en Alexander Monk, Sustainable Investment Analyst, bij Schroders.

Share Button