Candriam maakt record beheerd vermogen bekend en kondigt aan dat het CO2-neutraal wordt

CANDRIAM brengt verslag uit over zijn halfjaarlijkse activiteiten en bedrijfsprestaties voor 2019. De multigespecialiseerde vermogensbeheerder zet zijn groeitraject verder. De activa onder beheer bereiken eind juni 2019 een historisch hoogtepunt van €125 miljard. In 2014 bedroeg dat cijfer nog €65 miljard. CANDRIAM kondigt vandaag tevens aan dat het met onmiddellijke ingang koolstofneutraal wordt. Het bedrijf wil hiermee aantonen dat het zich engageert om verder uit te groeien tot een ambitieuze voortrekker op het vlak van duurzaamheid binnen de industrie van het vermogensbeheer.

Naïm Abou-Jaoudé, CEO van CANDRIAM en Voorzitter van New York Life Investments International, lichtte toe: “In het huidige klimaat zijn beleggers bijzonder voorzichtig, maar toch kon CANDRIAM verder blijven bouwen op de kwaliteit van zijn beleggingsproducten en -oplossingen en heeft het nieuwe cliënten kunnen aantrekken. Het feit dat de activa onder beheer een recordniveau hebben bereikt, een resultaat waar al onze teams trots op zijn, toont aan dat ons bedrijf in staat is om langetermijnrelaties aan te gaan met onze cliënten op basis van vertrouwen.

Al meer dan twintig jaar engageren we ons voor verantwoord beleggen, en dat werpt zijn vruchten af. Dat engagement gaan we verder versterken, want als bedrijf nemen we de volle verantwoordelijkheid voor de ecologische impact van onze CO2-uitstoot.”

Activa onder beheer bereiken historisch hoogtepunt

De AuM van CANDRIAM zijn in de eerste jaarhelft van 2019 met €10,3 miljard aangegroeid. Eind december 2018 bedroegen ze €115 miljard. Tegen 30 juni 2019 waren ze aangegroeid tot €125,3 miljard. De grootste instromen zag CANDRIAM in zijn strategieën die beleggen in Emerging Markets Debt (€900 miljoen) en High Yield & Credit Arbitrage (€850 miljoen).

Andere strategieën die sterke verkoopresultaten neerzetten, waren Thematic Equity (€500 miljoen) en Corporate Bonds (€300 miljoen). Een aanzienlijk gedeelte van de Net New Cash is ook afkomstig van producten of mandaten met een Ecologische, Sociale en Governance (ESG) insteek. Dat bevestigt dat CANDRIAM de afgelopen jaren sterk is gegroeid op het vlak van verantwoord beleggen. De zuivere ESG-fondsen en -mandaten vertegenwoordigen nu meer dan één derde van de totale activa van CANDRIAM.

In de eerste jaarhelft van 2019 heeft CANDRIAM zijn voortrekkersrol op het vlak van verantwoorde financiën verder versterkt. De groep heeft immers nieuwe thematische producten ontwikkeld die een rechtstreekse positieve invloed op de maatschappij beogen, zoals een strategie die zich richt op de strijd tegen kanker, en een nieuwe strategie die belegt in bedrijven die de opwarming van de aarde willen tegengaan en de impact van klimaatverandering willen temperen.

CANDRIAM schenkt eveneens een deel van zijn inkomsten van zijn duurzame fondsengamma aan ESG-onderzoek en -opleiding en aan initiatieven met een maatschappelijke impact.

De totale koolstofafdruk verminderen

Vijf jaar geleden bepaalde CANDRIAM zijn proactieve strategie om de ecologische impact van zijn operationele activiteiten te verminderen. Hoewel het bedrijf sindsdien in omvang is verdubbeld, heeft het de CO2-uitstoot van zijn wagenpark verminderd, groene-energiecontracten voor zijn gebouwen afgesloten en de koolstofafdruk van zijn papierverbruik met zowat 50% verminderd. Dankzij initiatieven zoals digitalisering (video- en audioconferenties) wil CANDRIAM het bewustzijn over dit onderwerp aanwakkeren en zijn gewogen koolstofafdruk zelfs nog verder afbouwen.

De resterende uitstoot compenseren

Vanaf heden zal CANDRIAM, om de doelstelling van koolstofneutraliteit te bereiken, de koolstofuitstoot die zijn activiteiten genereren compenseren. Dat heeft betrekking op de zogenaamde scope 1 uitstoot (brandstof, overwegend voertuigen), scope 2 uitstoot (energie voor gebouwen) plus zakenreizen en de uitstoot afkomstig van leveranciers (als onderdeel van de scope 3). CANDRIAM heeft ervoor gekozen om een partnership aan te gaan met een leverancier van duurzame financieringsoplossingen, genaamd South Pole. De bedoeling is om in totaal naar schatting 9.400 ton aan jaarlijkse CO2-uitstoot te compenseren. South Pole zal voor rekening van CANDRIAM investeren in projecten die koolstofuitstoot compenseren, zoals herbebossing, hernieuwbare energie en energie-efficiëntieprogramma’s. Die projecten werden allemaal gecertificeerd door de Gold Standards for Global Goals. Dat is een norm die werd gecreëerd door het World Wide Fund for Nature, verschillende ngo’s, academici en spelers in de privésector. Hij kwantificeert de impact van projecten, in aansluiting met de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.

Het engagement van CANDRIAM voor duurzame en verantwoorde beleggingen neemt vele verschillende vormen aan. U vindt hierover meer gedetailleerde informatie terug in het 2018 Candriam Corporate Social Responsibility Report.

Share Button