Onderzoek wijst uit: 52% van de beleggers denkt dat verantwoord beleggen het beleggingsrendement verlaagt

Verantwoord beleggen bevindt zich in een overgangsfase van niche naar mainstream binnen de vermogensbeheersector en wordt wereldwijd steeds belangrijker. Opmerkelijk genoeg blijkt uit het onderzoek ‘Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen¹’ , in opdracht van NN Investment Partners (NN IP), dat meer dan de helft (52%) van de beleggers nog steeds denkt dat het integreren van ESG-factoren in beleggingsbeslissingen ten koste gaat van rendement. NN IP is er echter van overtuigd dat verantwoord beleggen juist kan bijdragen aan een beter beleggingsrendement.

Het onderzoek bracht ook enkele interessante verschillen naar voren tussen de landen die aan het onderzoek hebben deelgenomen. Beleggers uit Duitsland (80%), Italië (75%) en Nederland (71%) lijken het meest pessimistisch over het rendementspotentieel van RI-strategieën, terwijl beleggers uit Frankrijk (26%) en België (27%) veel minder negatief staan tegenover verantwoord beleggen en het feit dat dit ten koste zou gaan van het financiële rendement.

Bron: Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten.

Professionele beleggers zijn in feite bereid om per jaar gemiddeld 2,4% rendement op te offeren mits hun beleggingen een positieve ESG-impact hebben, terwijl één op de tien beleggers aangeeft maar liefst 4,1% tot 5% per jaar te willen inleveren.

Jeroen Bos, Head of Specialised Equities & Responsible Investing bij NN Investment Partners zegt hierover: “Hoewel het geweldig is om te zien dat beleggers bereid zijn een deel van hun rendement op te geven ten bate van een duurzamere wereld, blijkt uit onderzoek dat ESG-integratie niet automatisch leidt tot lagere rendementen. Zo blijkt uit een metastudie2 waarin de conclusies zijn verwerkt van circa 2.200 wetenschappelijke studies van begin jaren ’70 tot 2014, dat er in de meeste gevallen (63%) een positieve relatie bestaat tussen de ESG-scores van bedrijven en de financiële prestaties.

Beweringen dat men rendement inlevert met verantwoord beleggen zijn daarom onjuist. Om dit thema verder te onderzoeken, zijn we onze eigen academische samenwerking²  met de Yale-universiteit opgestart. Hierbij richten we ons op de vraag hoe de integratie van materiële en toekomstgerichte ESG-criteria in beleggingsbeslissingen bij kan dragen aan het verbeteren van de risicogecorrigeerde prestaties. Verder blijkt uit eerder onderzoek dat we samen met Maastricht University (ECCE) hebben uitgevoerd, dat de integratie van ESG-factoren zoals momentum en focus op gedragsaspecten de risico-rendementsverhouding van beleggingsportefeuilles kan verbeteren. Dit is ook in de praktijk te zien met de sterke prestaties van zowel onze Global Sustainable & European Sustainable Equity strategieën. Kortom, verantwoord beleggen kan zeker hand in hand gaan met uitstekende, risicogecorrigeerde beleggingsrendementen.”

¹ Beleggingssentiment: Verantwoord Beleggen onderzoek, NN Investment Partners, mei 2019. 290 professionele beleggers als respondenten. De respondenten zijn afkomstig uit vijf hoofdgebieden: Frankrijk, Duitsland, Nederland, Italië en België. Een extra panel met respondenten was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië.

² Persbericht NN IP en Yale University, partner in wetenschappelijk onderzoek naar duurzaam beleggen, februari 2019.

Share Button