Tweede Kamer wil uitbreiding regeling groen beleggen

De regering moet onderzoeken of de regeling groen beleggen ook toegepast kan worden bij investeringen in alternatieve financieringsvormen zoals crowdfunding. Dat is de strekking van een op 8 oktober 2019 door de Tweede Kamer aangenomen motie.

Het onderzoek moet plaatsvinden bij de uitwerking van het wetsvoorstel ter aanpassing van box 3. Door het voorstel tot aanpassing van box 3 neemt de belastingdruk voor investeerders in bijvoorbeeld crowdfunding toe. Hierdoor wordt investeren in het MKB via alternatieve financieringsmethoden minder aantrekkelijk.

De motie is ingediend bij de Algemene Financiële beschouwingen door kamerlid Chris Stoffer (SGP).

Share Button