Uitgifte aandelen Triodos Groenfonds weer mogelijk

Triodos Groenfonds is vanaf 2 januari 2020 weer geopend voor orders voor aankoop van aandelen. Triodos Groenfonds belegt voornamelijk in door de Nederlandse overheid erkende groene projecten die duurzame ontwikkeling bevorderen, bijvoorbeeld in de sectoren duurzame energie en biologische landbouw.

Groene beleggingsinstelling

Triodos Groenfonds belegt conform de Regeling Groenprojecten in projecten die door de overheid zijn aangewezen als groene projecten die een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Het fonds heeft de status van ‘groene beleggingsinstelling’ (als bedoeld in de Regeling Groenprojecten). Particuliere beleggers in het fonds komen mogelijk in aanmerking voor een fiscaal voordeel. De wet stelt als voorwaarde aan groene beleggingsinstellingen dat ten minste zeventig procent van het fondsvermogen wordt aangewend voor het financieren van groenprojecten. Om de fiscale status van het fonds als groene beleggingsinstelling te waarborgen, heeft het fonds de uitgifte van aandelen op 5 augustus 2019 tijdelijk opgeschort.

Hervatting uitgifte van aandelen

Het huidige groenpercentage van Triodos Groenfonds en de vooruitzichten ten aanzien van uitkeringen aan duurzame projecten, rechtvaardigen de hervatting van uitgifte van aandelen. Met ingang van 2 januari 2020 kunnen beleggers daarom weer aankooporders plaatsen. Uitgifte van aandelen vindt plaats vanaf 3 januari 2020.

Share Button