Instroom in duurzame Amerikaanse beleggingsfondsen breekt alle records

De instroom van nieuw vermogen in duurzame Amerikaanse beleggingsfondsen heeft in 2019 alle records gebroken. Ten opzichte van het jaar ervoor is deze instroom verviervoudigd: een fikse groeispurt ten opzichte van het beeld dat we zien over de afgelopen jaren. Dat belooft wat voor 2020.

Voor duurzaam beleggen was 2019 een recordjaar als het gaat om de instroom van nieuw vermogen in duurzame beleggingsfondsen in de Verenigde Staten. Er kwam maar liefst vier maal zoveel nieuw geld binnen als in 2018, blijkt uit de fund flow data van Morningstar.

Beleggers staken 20,6 miljard dollar in Amerikaanse duurzame fondsen en dat is een record, niet alleen in vergelijking met 2018, maar ook ten opzichte van de jaren daarvoor. Onderstaande grafiek laat duidelijk zien hoezeer de instroom piekt in 2019:

 

Deze data zijn samengesteld uit 300 Amerikaanse beleggingsfondsen die de drie ESG factoren Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) nadrukkelijk hebben opgenomen in hun beleggingsbeleid, duurzame beleggingsthema’s volgen of meetbare duurzame doelen nastreven naast hun financiële doelstellingen.

In die groep van 300 zijn geen fondsen opgenomen die alleen oppervlakkige uitsluiting van niet-duurzame beleggingen toepassen of die bij hun beleggingsbeslissingen duurzaamheid slechts zeer beperkt meenemen.

Het patroon van de instroom over 2019 laat zien dat die in de loop van het jaar steeds verder toenam. Het vierde kwartaal spande de kroon met 7,1 miljard dollar aan netto-instroom. Daarmee versloeg dat kwartaal het eerdere kwartaalrecord; dat was 4,8 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2019.

Kijken we naar de uitsplitsing van de instroom per kwartaal, dan levert dat het volgende beeld op:

 

Als de gestage groei van de instroom zo doorgaat als we in 2019 hebben gezien, dan belooft dat nog wat voor 2020.

Share Button