Follow This klimaatresolutie staat opnieuw op de agenda van Shell

Shell maakte in 2019 minder winst dan in 2018, blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers. “Ruim twee jaar na Shells aankondiging om te gaan investeren in de energietransitie in november 2017, staat er geen enkel cijfer over duurzame energie in Shells jaarcijfers (*). Na een jaar adempauze is onze klimaatresolutie weer hard nodig,” zegt Mark van Baal van Follow This. In mei staat de Follow This klimaatresolutie weer op de agenda.

Weinig investeringen in de energietransitie

“Ook in 2019 gingen meer dan 90% van alle investeringen naar het zoeken en oppompen van nog meer olie en gas, in plaats van zoeken naar nieuwe businessmodellen,” zegt Mark van Baal van Follow This, de groep groene aandeelhouders die Shell in 2017 zo ver kreeg om een klimaatambitie op te stellen. “Uit Shells investeringen blijkt dat Shells klimaatambitie onvoldoende is om substantieel anders te gaan investeren.” Volgens consultancy Rystad Energy leiden Shells huidige investeringen tot een groei in olie en gas van 38% in 2030.

Vierde klimaatresolutie – adempauze voorbij

Op de aandeelhoudersvergadering in mei kunnen beleggers Shell aanmoedigen om serieus werk te maken van de energietransitie naar duurzame energie. Dan staat de Follow This klimaatresolutie (tekst hieronder) voor de vierde keer op de agenda. De resolutie steunt Shell zijn doelen te laten aansluiten op het Klimaatakkoord van Parijs.

“De adempauze die we Shell in 2019 gaven in samenspraak met zes Nederlandse beleggers, is nu voorbij,” zegt Mark Van Baal. Follow This en deze beleggers (de Supporting Six genoemd) verwachten dat Shell zijn klimaatdoelen op de aandeelhoudersvergadering van 2020 in overeenstemming brengt met het Klimaatakkoord van Parijs.

Deze Supporting Six (Actiam, Achmea, Aegon, MN (voor PME en PMT), NN-IP en Van Lanschot Kempen) legden deze verwachting neer in een gezamenlijk statement. In de tabel hieronder is te zien hoe de Supporting Six en de de andere vier grote beleggers hebben gestemd voor klimaatresoluties.

Klimaatresolutie Follow This

  • De hoofdtekst van de aandeelhoudersresolutie is vrijwel ongewijzigd: ‘Aandeelhouders steunen Shell om Parijs-doelen te stellen voor alle emissies (Scope 1,2 en 3)’.
  • Nieuw aan de tekst is een concrete uitwerking van noodzakelijke emissiereducties om Parijs te halen: 70-100% in 2050. Shell huidige ambitie is 30%.
  • De supporting statement bevat verder heldere argumenten voor beleggers.

Shells klimaatambitie uit 2017

In 2017 dwong een kleine groep verantwoordelijke aandeelhouders (6%) Shell om te beloven de uitstoot van zijn producten (Scope 3 in jargon) omlaag te brengen, iets dat daarvoor onbespreekbaar was. Onder andere Actiam, MN en Van Lanschot Kempen stemden voor de klimaatresolutie van Follow This.

Shell beloofde toen een halvering van zijn CO2-voetafdruk in 2050, wat neerkomt op een absolute reductie van ongeveer 30%. Om Parijs te halen is een reductie van 70 tot 100% nodig in 2050.
Shell beloofde toen ook om gemiddeld $1-2 miljard per jaar in duurzame energie te investeren (4-8% van de totale investeringen van $24 miljard). Of Shell die belofte heeft waargemaakt in 2019, blijkt niet uit deze jaarcijfers. In 2018 waren de investeringen in duurzame energie €800 miljoen, zei Shell CEO Ben van Beurden begin 2019 in de persconferentie naar aanleiding van de jaarcijfers.

Roep om duurzaamheid van institutionele beleggers

“Gelukkig vragen institutionele beleggers de olie-industrie steeds luider en duidelijker om zich te committeren aan het Klimaatakkoord van Parijs en daadwerkelijk te investeren in de energietransitie. Beleggers voorzien dat ze geen fatsoenlijk rendement kunnen maken in een wereld die Parijs niet haalt en waarin klimaatverandering uit de hand loopt. De roep van beleggers om daadwerkelijke investeringen in duurzame energie in plaats van business as usual zal in 2020 alleen maar sterker worden.”

Follow This blijft Shell steunen

“We blijven Shell steunen om zich daadwerkelijk te committeren aan Parijs en veel meer in duurzame energie te investeren. De meerderheid van de grootste Nederlandse aandeelhouders steunt deze redelijke vraag inmiddels.”

“Shell is nu in een uitstekende positie de leiding in de energietransitie te nemen,” zegt Mark van Baal van Follow This, een groep groene aandeelhouders in olie- en gasbedrijven. “Het bedrijf kan de enorme inkomsten uit fossiele brandstoffen gebruiken om grootschalig te investeren in nieuwe duurzame business modellen.”

(*) Alleen in het begeleidende video statement noemt Ben van Beurden enkele projecten.

Share Button