NN Investment Partners viert twee decennia van duurzaam aandelenbeleggen

NN Investment Partners (NN IP) is een pionier in de sector geweest als het gaat om het hanteren van een actieve benadering van Responsible Investing (RI). De duurzame aandelenstrategie van NN IP, die recent het 20e jaar van zijn bestaan bereikte, was een van de eerste strategieën in zijn soort voor wat betreft het integreren van milieu-, sociale en governance-principes (ESG) in het beleggingsproces.

Het NN (L) European Sustainable Equity-fonds heeft met de Europese strategie op jaarbasis een outperformance geleverd van 15,01, 6,29 en 5,44 procentpunten, terwijl het NN (L) Global Sustainable Equity-fonds een outperformance heeft behaald van 18,64, 6,51 en 3,73 procentpunten, respectievelijk over één, drie en vijf jaar ten opzichte van hun benchmarks, de MSCI Europe Index (Net) en de MSCI World Index (Net), per eind mei 2020 (bruto cijfers). De strategie heeft in alle marktomstandigheden voor outperformance gezorgd en toont de meerwaarde aan van een verantwoorde beleggingsbenadering die zich richt op bedrijven met toekomstbestendige bedrijfsmodellen.

De lancering van de strategie viel samen met de vaststelling van de Millennium Development Goals, een van de eerste stappen in de wereldwijde samenwerking ter bestrijding van armoede, honger, ziekte, analfabetisme, milieuvervuiling en discriminatie van vrouwen. De door de VN onderschreven Principles for Responsible Investing (PRI), het Akkoord van Parijs en de introductie van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn slechts drie van de mijlpalen die in de afgelopen twee decennia volgden en die RI van niche naar mainstream hebben gebracht.

Hendrik-Jan Boer, Lead Portfolio Manager van de strategie en Head of Sustainable and Impact Equities, NN Investment Partners: “Met onze focus op ESG-factoren hebben we potentiële waarde kunnen ontsluiten door kansen en risico’s in beeld te brengen. De strategie heeft zich in elke fase van de marktcyclus bewezen. De kwaliteitsbenadering en de focus op duurzame en toekomstgerichte bedrijven die asset-light zijn, heeft ervoor gezorgd dat de strategie effectief bestand is tegen grote marktschokken. Hij is veerkrachtig gebleken tijdens de financiële crisis van 2008 en heeft zich in het eerste kwartaal van 2020 goed staande gehouden, waarbij hij beter presteerde dan zijn traditionele tegenhangers toen de coronacrisis de markten trof.

Ondanks de vele ontwikkelingen op RI-gebied hebben we onze beleggingsbenadering in de loop der jaren niet veranderd. Wij zoeken naar kwalitatief hoogwaardige bedrijven met duurzame activiteiten en een sterke concurrentiepositie die zich op een duurzame manier gedragen. Wij hebben een langetermijnvisie en richten ons op het toekomstpotentieel van een bedrijf. Het gaat erom de winnaars van morgen te vinden.

In het licht van de Covid-19-crisis en de gevolgen daarvan voor duurzame aandelen, zegt Boer verder: “Hoe bedrijven voor hun medewerkers zorgen, hoe flexibel ze zijn en hoe groot hun aanpassingsvermogen is, zal bepalen hoe ze uit de huidige Covid-19-crisis komen. Bedrijven met een focus op duurzame oplossingen zullen goed gepositioneerd zijn om het hoofd te bieden aan de komende 20 jaar en verder. Hoewel de uitdagingen die voor ons liggen ongekend zijn, betekent onze focus op beleggen in veerkracht en duurzame groei dat we goed voorbereid zijn op de toekomst.

Op dit moment ziet NN IP aanzienlijke kansen voor RI in de gezondheidszorg en de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Werken aan een gezondere samenleving

Een sector die een belangrijke rol speelt voor het maatschappelijk welzijn is de gezondheidszorg. De gezondheidszorg is goed voor een groeiend aandeel van het BBP in de VS en in veel andere landen. Aangezien de overheidsbegrotingen steeds meer onder druk komen te staan, moeten bedrijven in de gezondheidszorg met manieren komen om een houdbaar systeem te waarborgen. Toegang tot en betaalbaarheid van de gezondheidszorg behoren tot de belangrijkste materiële ESG-thema’s voor de zorgsector.

NN IP ziet verschillende mogelijkheden in de sector, waaronder: Managed Care Organisations (MCO’s) in de VS die de efficiëntie verbeteren door middel van verticale integratie; life sciences tools en dienstverleners; en contractonderzoeksorganisaties die klinische studies uitvoeren en uitbestede R&D-diensten leveren aan biofarmaceutische bedrijven. In plaats van zelf farma- en biotechaandelen aan te houden, geeft NN IP de voorkeur aan blootstelling aan dit segment via bedrijven die indirect van hen profiteren, te weten door het verkopen van de hardware die gebruikt wordt in R&D en bij de productie van medicijnen en vaccins, of door het leveren van diensten voor productie op contractbasis aan biofarmabedrijven en medtech-bedrijven.

Winnaars van de energietransitie

De transitie naar duurzame energiebronnen vereist dat alle industriële sectoren de komende decennia minder CO2 gaan uitstoten. Deze transitie brengt uitdagingen met zich mee, maar creëert ook enorme groeikansen voor duurzame energie, netwerken en opslag. Beleggen in de winnaars van de energietransitie biedt kansen om een sterk rendement te genereren en tegelijkertijd een duurzamere wereld te creëren.

NN IP heeft verschillende beleggingskansen geïdentificeerd, zoals producenten van elektrische apparatuur die zullen profiteren van de noodzaak om de energietransmissiecapaciteit uit te breiden en elektrische distributienetwerken slimmer te maken. Sommige producenten van apparatuur voor duurzame energie tonen ook een aanzienlijk beleggingspotentieel, zoals leveranciers van omvormers voor zonne-energie die een cruciale rol spelen bij de omzetting van gelijkstroom van panelen naar wisselstroom, en grootschalige turbinemakers.

NN (L) European Sustainable Equity is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

NN (L) Global Sustainable Equity is een subfonds van NN (L), gevestigd te Luxemburg. NN (L) beschikt over een vergunning van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) te Luxemburg. Het fonds is genotificeerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Share Button