500ste werkgever haakt aan bij duurzaam BrightPensioen

Bron
BrightPensioen

Partner

Recentelijk is de 500ste werkgever aangehaakt bij BrightPensioen. Al duizenden zzp’ers bouwen hun eigen pensioenpot bij BrightPensioen op. Maar ook bedrijven weten het fonds steeds beter te vinden. Enkele van de meest recente zijn Temper, Whello, Youfone, JBL&G, Snappet, Broad Horizon en WeFlyCheap. Bekende bedrijven als Flow Traders, Vandebron, Channable en Blendle zijn al langer klant. Het zijn vaak jongere ondernemingen die flexibiliteit willen en daarom kiezen voor een alternatief als BrightPensioen.

Flexibel alternatief

Van oudsher was pensioenopbouw de verantwoordelijkheid van een werkgever. Via een pensioenfonds of -verzekeraar wordt een collectieve pensioenregeling afgesloten voor alle medewerkers. Hierbij is er weinig flexibiliteit. Voor sommige bedrijven is dit nog steeds verplicht. Maar (jonge) bedrijven die zich niet verplicht bij een pensioenfonds hoeven aan te sluiten en toch iets willen doen voor hun werknemers op pensioengebied, kiezen steeds vaker voor nieuwe spelers.

Steffy du Maine, CEO JBL&G (Juridisch Bureau Letselschade & Gezondheidsrecht): “We begonnen ons kantoor zonder pensioenregeling, omdat we nog geen idee hadden wat we precies wilden. Maar toen we wel ‘iets’ wilden gaan doen, kwam het lastige: eindeloze berekeningen en onzekerheden, en – uiteindelijk – een behoorlijk aantal werknemers dat helemaal niet op een pensioen zat te wachten. We zaten dus klem, totdat we bij BrightPensioen terecht kwamen. BrightPensioen is voor ons de ideale oplossing, want nu heeft elke werknemer zelf de keus.”

Serge de Sousa, oprichter van online marketingbureau Whello uit Amsterdam over de keuze voor BrightPensioen: “We hebben naar verschillende spelers gekeken, maar voor ons waren de duurzaamheidsidealen en het gedeelde eigenaarschap bij BrightPensioen overtuigender. Bij Whello zijn we, net als BrightPensioen, veel met innovatie bezig. Het sprak ons daarom aan dat we dezelfde stijl en visie nastreven. Tegelijkertijd willen wij ons team goede arbeidsvoorwaarden bieden.”

Nathalie van der Linden, HR bij Channable, een tool voor feed management en SEA automatisering: “We zijn een jong bedrijf en we willen iedereen zelf de keuze geven of ze wel of niet pensioen willen opbouwen. Daarom wilden we pensioen als werkgever niet verplicht maken. We zijn toen gaan zoeken naar een oplossing waarin we medewerkers deze mogelijkheid bieden, zonder het verplicht te maken.”

Werknemer zelf aan het stuur

Bij BrightPensioen bouwt een medewerker individueel aanvullend pensioen – lijfrente – op in de derde pijler. Het verschil met pensioen in de tweede pijler zit ‘m vooral in de flexibiliteit en verantwoordelijkheid. De medewerker zit zelf aan het stuur van zijn pensioenrekening en beheert deze online. De werkgever geeft eventueel een toelage op het salaris, maar dat is niet verplicht. Maandelijks incasseert BrightPensioen de inleg en belegt deze tegen kostprijs. De medewerker ontvangt het fiscale voordeel terug van de Belastingdienst. Eventuele verzekeringen voor de nabestaanden kunnen apart worden afgesloten.

“Fiscale verschillen tweede en derde pijler rechttrekken”

Op dit moment is het nog zo dat mensen die aangewezen zijn op de derde pijler voor hun pensioenopbouw, de fiscale mogelijkheden beperkter zijn dan die in de tweede pijler. Terwijl beide pijlers hetzelfde doel hebben: zorgdragen voor een adequate oudedagsvoorziening. Sjaak Zonneveld, directeur BrightPensioen: “Een jaar geleden werd in het voorlopige pensioenakkoord aangegeven dat die verschillen zouden worden rechtgetrokken. In de uitgelekte uitwerking van het pensioenakkoord van afgelopen weekend wordt daar nog niets over gezegd. Maar zeker nu een groeiende groep werkgevers ook van deze pijler gebruik maakt, wordt het belangrijk dat dit voornemen wordt waargemaakt.”

Share Button