Dividend 0% en geen beheerkosten Oikocredit Nederland Fonds

Oikocredit is het jaar 2020 sterk begonnen, met goede financiële resultaten over 2019. De ontwikkeling van de coronacrisis heeft de wereldwijde context waarin Oikocredit opereert drastisch veranderd. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van Oikocredit op 11 juni is besloten om het aangepaste dividendvoorstel van 0% aan te nemen.

Het niet uitkeren van dividend zorgt ervoor dat € 10,1 miljoen kan worden gebruikt om de balans te verstevigen. Dit helpt om beter weerbaar te zijn tegen ongunstige economische ontwikkelingen, mochten deze zich voordoen. Oikocredit waarborgt hiermee de continuïteit van de coöperatie en beschermt het kapitaal van haar leden. Bovendien kan de sociale-impactinvesteerder hierdoor flexibel reageren op de behoeften van haar partners, die op hun beurt mensen met een laag inkomen in Afrika, Azië en Latijns-Amerika (die het hardst door deze crisis worden getroffen) ondersteunen.

Dit betekent dat ook het Oikocredit Nederland Fonds geen dividend zal uitkeren. Tegelijkertijd worden er dit jaar, eenmalig, geen beheerkosten in rekening gebracht. Normaal zijn deze kosten 0,45%. Eric Holterhues, directeur Oikocredit Nederland: “Dit is een uniek gebaar, want de kosten lopen gewoon door. Hiermee willen we laten zien dat we niet alleen solidair zijn met de allerarmsten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika, maar ook met onze investeerders in Nederland. Dat betekent wel dat de vereniging Oikocredit Nederland veel minder inkomsten krijgt.”

 

Share Button