ASN Groenprojectenfonds financiert grootste drijvende zonnepark van Europa

Bron
ASN Bank

Op 30 juni verwerft een consortium bestaande uit Energiefonds Overijssel, Blauwvinger Energie en een private investeerder – ondersteund door financiering van ASN Groenprojectenfonds – de aandelen in het Bomhofsplas zonproject. Zij nemen de aandelen over van GroenLeven, de bouwer van dit zonnepark. De aankoop van het grootste drijvende zonnepark is hiermee rond en wordt de dag daarna, op 1 juli, op het elektriciteitsnet aangesloten. Het park zorgt voor groene stroom voor zo’n 7200 huishoudens in Zwolle en is met haar ruim 18 hectare en 72.000 panelen de grootste drijvende zonne-energie installatie in Europa en de grootste buiten China wereldwijd. Er wordt duurzame energie opgewekt waarbij tegelijk rekening gehouden is met behoud en stimulans van biodiversiteit. Met dit project zet Zwolle een grote stap in het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen. Burgerparticipatie vormt een belangrijk onderdeel van dit zonnepark, na de zomer wordt het publiek de mogelijkheid geboden om een aandeel in het park te nemen en via obligaties te participeren. 

Lokale energie en lokale participatie

Zonnepark Bomhofsplas is gelegen op een zandwinplas van Dekker ten noorden van Zwolle. Uniek aan het park is dat de opgewekte stroom via lokale coöperatie Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden wordt.

GroenLeven CFO Siebren Zijlstra zegt hierover: ”Geweldig dat we het grootste drijvende zonnepark van Europa overdragen aan de lokale gemeenschap. Dit zonnepark is dé verwezenlijking van het Klimaatakkoord. Enerzijds de dubbelfunctie die wordt toegepast door industriewater te combineren met zonnepanelen mét aandacht voor ecologie en anderzijds het lokale eigenaarschap. Dit sluit perfect aan bij de filosofie van GroenLeven. Ik ben dan ook zeer trots op deze stap. Het zonnepark is nu zowel het grootste als het meest lokale drijvende zonnepark van Europa.” Zwollenaren en andere geïnteresseerden kunnen straks ook zelf financieel participeren in het park, zij krijgen na de zomer de mogelijkheid om een aandeel in het park aan te kopen en via obligaties te participeren.

Gedeputeerde Tijs de Bree voor energie van de provincie Overijssel: “De aansluiting van het zonnepark op het elektriciteitsnet is een mijlpaal voor de opwek van nieuwe energie in de regio Zwolle. Ik ben trots dat we hier via Energiefonds Overijssel een belangrijke bijdrage aan hebben kunnen leveren. Ik ben ook blij dat de initiatiefnemers er in zijn geslaagd een impuls te geven aan de natuur in en om de plas. Daardoor bereiken we dus meerdere provinciale doelen in één project. Financieel komt het park door de overdracht van de aandelen, en de participatie van het publiek straks ook echt in lokaal eigendom, een belangrijke randvoorwaarde in het klimaatakkoord.”

Overdracht aandelen en opbrengst park

Vandaag, 30 juni 2020, zetten de betrokken partijen hun handtekening onder de overdracht van de aandelen. Daarmee is een volgende stap gezet in de realisatie van zonnepark Bomhofsplas. Het park heeft een capaciteit van 27,4 MW en een verwachte productie in het eerste volledige jaar van 25.018 MWh. Hiermee kan het park 7200 huishoudens van stroom voorzien. Dit is vergelijkbaar met alle huishoudens in de wijk Assendorp in Zwolle. Vanwege de grootschalige opwekking en het lokale eigendom zijn de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle ook bij het project betrokken. Andere betrokken adviespartijen zijn Eversheds Sutherland (juridisch en notarieel), Benvalor (juridisch), Amstone (fiscaal) en Evergy (technisch).

Ecologie en biodiversiteit

De Bomhofsplas is industriewater, er wordt zand gewonnen. Inmiddels zit er na zo’n 30 jaar zeker onder- en bovenwaterleven in en rondom de zandwinplas. Hier wordt met het drijvende zonnepark een verdere stimulans aan gegeven. Het systeem is door GroenLeven met veel aandacht voor ecologische aspecten ontwikkeld en de biodiversiteit wordt op verschillende manieren gestimuleerd. Zo maakt het systeem gebruik van glas-glas panelen en brede lichtstraten waardoor licht het water blijft raken en doordat de panelen boven het water liggen vindt er goede luchtcirculatie plaats. De omvormers en de transformatorhuizen drijven, dit zorgt ervoor dat er maar één kabel naar land gaat waardoor de impact van het zonnepark op de flora en fauna in de oevers minimaal is. In totaal is maar 30% van de oppervlakte van de plas voorzien van panelen. Recentelijke zijn biohutten geïnstalleerd. Dit zijn kooien die bestaan uit 3 compartimenten. In het middelste compartiment zit schelpmateriaal en aan beide kanten zitten “lege” manden. Het schelpmateriaal in deze middelste mand biedt een schuilplaats en voedsel voor kleine visjes en kleine gewervelde diertjes. De “lege” manden dienen als bescherming tegen te grote vissen zodat de kleine visjes veilig in en rondom het schelpmateriaal kunnen bewegen. De komst van de biohutten betekent een stimulans voor de vispopulatie en ecologie in het water. Ook doet een ecologisch bureau bij het zonnepark onderzoek naar hoe de ecologie rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Voor ASN Groenprojectenfonds waren deze maatregelen een belangrijke drijfveer om in dit zonnepark te participeren.

Fondsmanager Rosemarijn van der Meij zegt hierover: “Voor het ASN Groenprojectenfonds is dit de eerste financiering van zon op water. Deze variatie van mogelijkheden binnen de zonne-energie is belangrijk om deze vorm van energie optimaal te benutten. We verwachten dat dit project een opmaat is naar meer financieringen van zon op water, waarbij we ook de bouw kunnen financieren.”

 

Share Button