Opnieuw recordinstroom bij duurzame fondsen in Q2 2020

Beleggers gaven in het tweede kwartaal opnieuw blijk van groot vertrouwen in duurzaam beleggen. De instroom van kapitaal in duurzame fondsen was het afgelopen kwartaal ongekend groot: van april tot en met juni kwam er in totaal maar liefst 54,6 miljard bij. Vorig jaar lag dit in het tweede kwartaal nog maar rond de 33 miljard euro. Daarmee zit nu bijna een derde van het totale kapitaal van Europese beleggingsfondsen in duurzame varianten, zo blijkt uit recent onderzoek van Morningstar.

Verdubbeling

De inleg in duurzame fondsen verdubbelde het afgelopen kwartaal, vergeleken met het eerste kwartaal van dit jaar. Toen viel de instroom tijdelijk terug vanwege de coronacrisis, die zoals bekend voor grote disruptie op de financiële markten zorgde.

Nu blijkt dat beleggers juist in het oog van de storm waarde hechten aan duurzame businessmodellen van beursgenoteerde bedrijven, die rekening houden met de belangen van alle belanghebbenden.

Overigens was zelfs tijdens het eerste kwartaal van dit jaar nog sprake van een stijgende lijn bij duurzame beleggingen, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden. Nu bedroeg de instroom in duurzame fondsen bijna 26 miljard euro. In het eerste kwartaal van 2019 bleef die ruim onder de 20 miljard euro steken.

Groter aanbod

In lijn met de steeds grotere vraag van beleggers naar duurzame fondsen blijven aanbieders in Europa ook veel nieuwe ESG-producten op de markt brengen. In het afgelopen kwartaal lanceerden zij maar liefst 109 nieuwe fondsen met een duurzaam etiket. Dat brengt het totale aantal Europese ESG-fondsen op 2.703 stuks.

Daarbij zijn alleen fondsen meegeteld voor wie ESG-factoren een essentieel onderdeel vormen van hun selectieproces en die expliciet aangeven in hun prospectus hoe zij die wegen.

Lang niet alle duurzame fondsen zijn echt nieuw: aanbieders dopen regelmatig traditionele fondsen om tot een duurzame variant. Het afgelopen kwartaal gebeurde dat bij veertig fondsen, waarvan er dertig ook gelijk een nieuwe naam kregen. In totaal is ruim een op de vijf duurzame Europese fondsen op dergelijke wijze tot stand gekomen.

Hogere instroom

Opmerkelijk is verder dat duurzame aandelenfondsen het tweede kwartaal veel meer kapitaal aantrokken dan hun traditionele tegenpolen. Met 31,3 miljard euro aan instroom lag dit 63% hoger.

Europese duurzame fondsen stegen ook harder in waarde het tweede kwartaal (naar 774 miljard euro, een plus van 20%) dan andere Europese fondsen (plus 11%).

Bij obligatiefondsen is de situatie omgekeerd en trokken traditionele fondsen meer geld aan. Wellicht komt dit doordat het aantal duurzame aanbieders hier beperkt is. In totaal trokken duurzame fondsen in Europa een derde van het fondskapitaal aan: 54,6 van de in totaal 165 miljard euro.

Lees het volledige artikel

Share Button