Schroders: Zeven trends die opvallende veerkracht van ‘groene beleggingen’ tijdens pandemie verklaren

In tegenstelling tot eerdere crises heeft het beleggingsthema ‘klimaatverandering en energietransitie’ goed gepresteerd tijdens de Covid-19 pandemie. Schroders ziet zeven trends die dit kunnen verklaren. Dat is bemoedigend, maar er is meer nodig om aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs te kunnen voldoen.

Trend 1 – Sterkere financiering en beleidssteun dan in het verleden

Na de financiële crisis namen de investeringen in duurzame energie sterk af. Dit keer is het anders. Banken staan er beter voor. Belangrijker is dat de economische omstandigheden rond duurzame energie veel beter zijn. Het eerste halfjaar zijn de investeringen zelfs gegroeid met 5% op jaarbasis. Verder speelt overheidsstimulering van groene maatregelen een grote rol. De lage rente maakt projecten beter rendabel.

Afbeelding: Investeringen in duurzame energie wereldwijd

Schroders signaleert wel enkele risico’s. Als de gevolgen van de huidige crisis doorwerken, kan dat tot gevolg hebben dat beleggers terughoudender worden met groene beleggingen.

Trend 2 – Vraag naar technologie voor duurzame energie is robuust

De afgelopen maanden blijkt de vraag naar technologie voor de energietransitie opvallend robuust. Dit blijkt vooral bij de vraag naar elektrische auto’s. Schroders ziet een combinatie van factoren, zoals vertraagde levering van eerdere orders, nieuwe modellen en stimulerende maatregelen. Op de Amerikaanse markt voor zonne-energie is de vraag ook sterk. Als risico op de korte termijn wijst Schroders op het wegvallen van stimulerende overheidsmaatregelen.

Afbeelding: Verkoop elektrische passagiersauto’s per land in Q1 2020

Trend 3 – Bedrijven nemen hun verantwoordelijkheid

Bedrijven nemen steeds meer hun verantwoordelijkheid voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Meer dan 250 bedrijven hebben als doelstelling om uiterlijk 2028 100% duurzame energie te gebruiken. Apple wil in 2030 dat de complete toeleveringsketen CO2-neutraal is. Microsoft streeft ernaar in dat jaar zelfs CO2-negatief te zijn en alle uitstoot gecompenseerd te hebben in 2050. Unilever heeft soortgelijke doelstellingen en investeert 1 miljard euro in het vervangen van de fossiele grondstoffen voor duurzame alternatieven.

Trend 4 – Corona versnelt wijziging energiemix

Een positief neveneffect van de Covid-19 pandemie is de impact op de energiemarkten. Het versnelt bepaalde trends, met name op de elektriciteitsmarkt. In diverse landen piekte het gebruik van duurzame energie in het afgelopen halfjaar. In China was het aandeel groene elektriciteit  in de energiemix groter dan het fossiele aandeel.  Corona leidde ook tot een volatiele verhouding tussen vraag en aanbod, waar nutsbedrijven mee leerden omgaan.

Trend 5 – Opkomst nieuwe technologieën voor energietransitie

Een andere trend is de opkomst van nieuwe technologieën voor de energietransitie. Innovaties in batterijen, energieopslag en de groeiende interesse in groene waterstof. Voor waterstof zijn er nog de nodige hindernissen te overwinnen, maar het is een van de weinige energiebronnen met nul uitstoot, die in veel sectoren toegepast kan worden.

Trend 6 – Kosten van duurzame energie dalen, efficiëntie neemt toe

Het is niet nieuw, maar in 2020 zet de trend door dat de kosten dalen voor duurzame energie. Windenergie is nu de goedkoopste manier van energieopwekking. Naast technologische verbeteringen dalen ook de kosten voor het opslaan van overtollige energie.

Trend 7 – Duurzame mobiliteit is nog diffuus

Alle voornoemde trends zijn positief. Het beeld is gemengd bij duurzame mobiliteit. Elektrificatie van auto’s, massatransport en micromobiliteit is nodig om de CO2-uitstoot bij mobiliteit te reduceren. De vraag naar fietsen is enorm gestegen tijdens de Covid-19 pandemie. Treinreizen zijn echter hard geraakt. De lockdown dwong bedrijven naar alternatieven te zoeken, zoals thuiswerken. Of die trend doorzet, is nog de vraag.

Meer is nodig

Om de doelstelling van Parijs te bereiken en de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius is meer nodig. Schroders Climate Dashboard blijft steken bij een opwarming van 3,9 graden. Structurele veranderingen moeten versnellen om blijvende schade aan het milieu te voorkomen.

Lees meer in het artikel “Seven reasons behind the resilience of ‘green’ investments in the pandemic” van Schroders.

Share Button