Onderzoek Schroders: Waarom Nederlandse beleggers steeds meer willen beleggen in duurzame producten

Bron
Schroders

Mensen zijn zich steeds meer bewust van de duurzame keuzes die ze maken, van waar ze winkelen, het voedsel dat ze eten, tot hun reisgewoonten. Maar welke rol spelen duurzame principes in de beleggingsbeslissingen van mensen en hoe werkt het in de praktijk? Schroders heeft meer dan 1000 Nederlandse beleggers ondervraagd over hun visie op duurzaamheid en wat zij van bedrijven verwachten. 

Wens om te investeren in beleggingen die geen afbreuk doen aan persoonlijke overtuigingen

Beleggen in duurzame fondsen wint in Nederland aan populariteit als een manier om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Uit het recent gehouden onderzoek van Schroders  blijkt dat de overgrote meerderheid (79%) van de Nederlandse beleggers wil investeren in fondsen die niet tegen hun overtuiging ingaan.

40% van de Nederlandse beleggers geeft de voorkeur aan duurzame beleggingsfondsen boven fondsen die geen rekening houden met duurzaamheidsfactoren. Dit is iets meer dan twee jaar geleden (39%).

Bijna een derde (28%) van degenen die zichzelf classificeren als zijnde expert of ervaren belegger zeggen hun persoonlijke overtuigingen echter aan de kant te willen zetten, als de keuze gepaard gaat met betere beleggingsresultaten. Dit is bij de beginnende en onervaren beleggers heel anders. Zij zijn meer geneigd vast te houden aan hun principes en slechts 14% is bereid rendement boven overtuiging te zetten.

Motivatie om duurzaam te beleggen

Wat motiveert Nederlandse beleggers om te kiezen voor een duurzame belegging? Bijna de helft (46%) zegt aangetrokken te zijn tot duurzaam beleggen vanwege de bredere impact op het milieu, terwijl 41% van de Nederlandse beleggers aangeeft dat duurzaam beleggen waarschijnlijk tot een hoger rendement zal leiden.

Nederlandse beleggers die zichzelf beschouwen als ervaren, zijn er als groep het sterkste van overtuigd dat duurzame beleggingen het meeste potentieel hebben om een hoger rendement te behalen (39%).

Noodzaak van informatie

De beleggingsindustrie zou meer kunnen doen om de interesse van beleggers in duurzame beleggingen te vergroten. Communicatie is van groot belang: 84% van de respondenten zegt meer informatie nodig te hebben om hen gerust te stellen over de duurzaamheid van hun beleggingen. Minder dan de helft (44%) van de Nederlandse beleggers zegt dat hun financieel adviseur alleen informatie over duurzame beleggingen verstrekt als zij daarom vragen, tegenover 29% die bijna elke keer dat zij met hun adviseur spreken, geïnformeerd wordt over duurzaam beleggen.

Meer dan de helft van de respondenten (52%) is ervan overtuigd dat een geringe transparantie van de duurzaamheidsprestaties het vertrouwen in een fondsaanbieder ondermijnt. De beschikbaarheid van goede informatie over duurzame beleggingen zou het vertrouwen in de duurzaamheid van een fonds helpen vergroten.

De meningen van beleggers zijn verdeeld over de vraag waar deze informatie vandaan moet komen. De grootste groep (42%) stelt zijn vertrouwen op onafhankelijke derden en ziet graag een keurmerk. Ruim een kwart (28%) wil de informatie rechtstreeks van de beleggingsaanbieder ontvangen.

Verantwoordelijkheid voor klimaatverandering

Het aanpakken van de klimaatverandering is een verantwoordelijkheid die volgens Nederlandse beleggers voornamelijk ligt bij de overheid en toezichthouders (59%). Opmerkelijk is dat zij vermogensbeheerders en grootaandeelhouders een veel geringere rol toedichten. Slechts 38% van de beleggers ziet bij hen een verantwoordelijkheid voor het aanpakken van klimaatverandering liggen.

De meningen zijn verdeeld over de manier waarop vermogensbeheerders de uitdagingen die voortvloeien uit de fossiele brandstoffenindustrie, zouden moeten aanpakken. 62% van de Nederlandse beleggers vindt dat fondsbeheerders hun investeringen moeten terugtrekken uit bedrijven in deze sectoren ofwel om de groeimogelijkheden te beperken ofwel als morele stimulans tot verandering. Bijna een kwart (23%) zegt echter dat beheerders belegd moeten blijven, juist om veranderingen te stimuleren.

Verder noemden Nederlandse beleggers als de top drie van duurzaam ‘gedrag’ dat ze graag zien bij bedrijven: sociale verantwoordelijkheid, aandacht voor milieukwesties en de behandeling van hun personeel. Diversiteit en een ‘eerlijk loongebouw’ hebben voor Nederlandse beleggers het minste prioriteit.

Hein Kuijpers, Sales Director Nederland bij Schroders, concludeert: “Het is bijzonder positief om te zien dat veel beleggers tegenwoordig geloven dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van de rendementen. Beleggers willen daarnaast ook dat hun waarden weerspiegeld worden in de manier waarop ze beleggen. Het is onze ervaring dat beleggingsprestaties en -rendement elkaar niet hoeven uit te sluiten. Het wordt steeds duidelijker dat duurzaam beleggen tot betere resultaten op de lange termijn kan leiden. Daarom is communicatie van groot belang; beleggers moeten begrijpen wat duurzaam beleggen werkelijk betekent en met zich meebrengt. Dit is een belangrijk aandachtspunt voor Schroders; we werken nauw samen met onze klanten om ervoor te zorgen dat we voldoen aan hun duurzame beleggingsbehoeften en -doelstellingen.

 

Share Button