Crowdfund in duurzame warmte-installaties van Celsias Tiel

De overstap op duurzame alternatieven voor aardgas is één van de grootste uitdagingen van de energie transitie binnen Nederland. Om de doelstellingen te behalen moeten nieuwbouwwoningen  worden voorzien van duurzame warmte-installaties voor warm water en verwarming. Celsias ontwerpt, financiert, realiseert en exploiteert de installaties waarmee woningen van duurzame warmte en koude worden voorzien. Celsias neemt hierbij de aanloopinvesteringen voor haar rekening en blijft 30 jaar eigenaar. De bewoners betalen een jaarlijks vastrecht en een variabele vergoeding voor de afgenomen warmte. Zo kunnen de bewoners genieten van verwarming, warm water en koeling in de zomer zonder een grote investering te hoeven doen. Investeer in Celsias Tiel via crowdfunding met een lening tegen een nettorente van 4,7% met een looptijd van 3 jaar en help mee om de energietransitie in Nederland te versnellen.

Celsias plaatst een WKO-installatie ontwikkeld om een nieuwbouwproject met 104 woningen van ruimteverwarming en warm tapwater te voorzien. Voor dit project is een specifieke project BV opgericht (Celsias Tiel 1 BV). De BV is de contractpartij voor de obligatielening en gaat de installatie exploiteren. Voor de bouw is een financiering nodig van € 1.292.500 opgesplitst in twee lening delen. Celsias wil nu € 646.250 ophalen bij de crowd. De oplevering van deze appartementen is naar verwachting over 2,5 tot 3 jaar. Op dat moment wordt de financiering langdurig bancair geherfinancierd en de crowd afgelost.

Investeer in Celsias Tiel tegen een nettorente van 4,7% met een looptijd van 3 jaar en help mee om de energietransitie in Nederland te versnellen.

Share Button